Новите условия по кредитите, които са в сила след окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година, по-скоро объркаха потребителите, отколкото да направят условията по-ясни, а избора на кредит - по-лесен.

Така нововъведенията поставиха кредитополучателите пред предизвикателство при избора на най-изгодния заем. Това посочват от Кредит Център в анализа си за месец юли.

Според експертите ще минат поне няколко месеца преди потребителите да се ориентират по-добре в ситуацията, като очакванията са банките също да направят допълнителни промени в предлаганите продукти в следващите месеци.

„Така очакваните промени в закона за потребителския кредит не промениха съществено пазара като цена и условия по кредитите”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.

„Все пак трябва да се отбележи, че в офертите на няколко банки ГПР по ипотечните кредити се понижи с 0.25 до 0.5 процентни пункта. В част от офертите началните такси за отпускането на кредити намаляха значително и сега са в рамките на 50 – 100 лева, а в други оферти таксите останаха близки по размер до премахнатата такса усвояване или средно около 1% от размера на кредита”, допълва Тошев.

Сред ключовите нововъведения на кредитния пазар след 23 юли са отпадането на таксата за предсрочно погасяване по съществуващите и бъдещи кредити. Трябва да се има предвид, че законът забранява тази такса само за кредити до 75 000 евро, така че в повечето случаи за кредити над 75 000 евро таксата остава и ще я има и занапред.

Финансиращите институции вече предлагат и т.нар. кредити с ограничена отговорност. Това са нов тип заеми, които предлагат на потребителите да отговарят само до размера на обезпечението по кредита. Тоест достатъчно е само да се продаде жилището, за да удовлетворят вземанията по кредита, в случай, че клиентите изпаднат в невъзможност да го обслужват.

Според Тошев още е рано за категорични оценки дали този тип заем ще предизвика осезаем интерес, тъй като при много от тези оферти финансирането е максимум до 50% от стойността на имота, а при по-голям процент финансиране – до 70%, лихвата скача над 9%.

Средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 35 120, като съотношението между българската и европейската валута е 82 на сто в полза на лева.

Средният размер в столицата през юли е 45 583 евро, което представлява ръст спрямо предходните месеци. Във Варна тази стойност се задържа без съществени промени – малко над 34 000 евро, като 80% от заемите в Морската столица са изтеглени в български пари.

Ръст има и в Бургас, където средният размер е близо 30 000 евро. Ръст в размера на ипотеките има и в Пловдив – 25 790 е той през юли, като в евро са изтеглени едва 6% от заемите през месеца.

Точно половината от кредитополучателите през юли са на възраст между 26 и 35 години, отчитат още от Кредит Център. По 9.1% са както хората над 45 години, така и най-младите – тези между 18 и 25 години. Останалите близо 32% се формират от дела на хората между 36 и 45 години.

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-предпочитани сред кредитополучателите и са малко над 45% от всички.Заемите над 90 000 евро са 3.3%, а тези между 70 000 и 90 000 – близо 6%. Вторите по популярност кредити отново са между 30 000 и 50 000 евро, като заемат дял от около ¼ от всички през юли. Най-евтините заеми – тези до 10 000 евро, съставляват около 0.4% от ипотечните кредити.

За покупка на жилище са изтеглени 99.1% от кредитите през юли. За лично ползване кредит са изтеглили 0.9% от потребителите, посочват още от компанията.

Да погасяват заема си между 16 и 20 години са избрали най-много от кредитополучателите – 43.5%. Срок на изплащане между 21 и 25 години е изборът на около 34% от хората. Дълъг период – над 30 години, е предпочитанието на 2.3% от потребитлеите. За 10 години кредита си ще изплащат по-малко от 1% от кредитополучателите през втория месец на лястото, посочват още от Кредит Център.

Най-популярното външно финансиране и през юли е това между 70% и 80%. Около ¼ от потребителите са избрали именно него. Малко по-малък е делът на хората, избрали да покрият с кредит между 60% и 70% от стойността на своята сделка.

Кредит, покриващ до 100% от покупката, е изборът на 2% от потребителите през юли. Външно финансиране до 40% е предпочитанието на 6% от кредитополучателите, обобщават от Кредит Център.