Близо 330 милиона домакинства по света живеят в имоти, които не могат да си позволят с наличните доходи, сочи изследване на консултантската компания McKinsey.

Повече от две трети от тези домакинства са концентрирани в 100 големи града. Особено много са този род имоти в градове с ниски доходи, като Лагос или Мумбай. Там обемът на имотите, които надхвърлят възможностите на населението, са на стойност около 10% от БВП при средно 1% в световен мащаб.

Виж още: София с най-достъпните имоти в цялата страна

За недостъпно се смята жилище, разходите по поддържането на което на месец са над 30% от доходите на едно домакинство.

На база на настоящите трендове в големите градове по света и миграцията към тях от населението от вътрешностите на страните, достъпността на имотите се очаква да продължи да се влошава. Недостъпните жилища се очаква да засегнат 440 милиона домакинства, или около 1.6 млрд. души през следващото десетилетие.

„За едно семейство липсата на достъпно жилище най-често води до това децата им да се представят по-лошо в училище и да отпадат от образователната система по-рано, което води след себе си по-високо ниво на безработица“, се казва в доклада.

За да се реши проблемът с ниската достъпност на имотите в световен мащаб, са необходими инвестиции между 9 и 11 трлн. долара за строителство на нови жилищни единици до 2025 година, прогнозира още докладът. С включването на цената на земята, нужната инвестиция може да се повиши и до 16 трлн. долара.

Обновяването на стари сгради е неизменна част от процеса на справянето с жилищните проблеми в световен мащаб, заедно със строителството на нови сгради.

„Достъпните жилища са недооценен сегмент от строителните предприемачи, инвеститорите и финансовите институции“, се посочва в доклада на McKinsey. „Добре позиционирано и поддържано достъпно жилище може да е доста печелившо“.