Златото възстанови част от загубите си от последните дни, след като Фед занижи вчера прогнозата си за ръста на щатската икономика и инфлацията. Благородният метал се търгува днес при нива от 1 172 долара за унция - или над психологическото ниво на подкрепа от 1 150 долара за унция.

И докато редица анализатори предупреждават, че спадът на златото най-вероятно не е приключил, според някои дългосрочните перспективи пред благородния метал са много добри.

Виж още: Как златото може да поскъпне до 3000 долара?

Нещо повече, Уорън Хоган от ANZ смята, че златото може да поскъпне над два пъти спрямо настоящите си нива през следващите петнадесет години.

Ефектът на доходите, или нарастването на покупателната сила на потребителите вследствие на реалния ръст на доходите им, се очаква да подкрепи търсенето на злато. С пълна сила важи това за Азия.

Въпреки стабилния ръст в икономиките на страни като Китай и Индия, покупателната сила на населението все още е ниска, в сравнение със западните страни.

Средното потребление на злато в развиващите се азиатски страни е едва 0.7 грама на човек, или близо наполовина на това в страни като Германия, САЩ, Канада, или Япония. Това потребление има потенциал да се удвои през следващите десет години с ръста на реалния доход.

Потреблението на злато в азиатските страни се очаква да нарасне два пъти, до близо 5 000 тона през 2030 година, спрямо настоящите 2 500 тона.

Изследвания сочат, че инвеститорите държат около 2% от портфейлите си в суровини, въпреки че много специалисти съветват този процент да е 5. Предвид на факта, че златото е много ликвидно, то може да заеме около половината от позициите на инвеститорите в суровини.

Покупките на злато от страна на централните банки по света, и особено в Азия, е друг фактор, който може да съдейства за ръста в цената на златото.

През следващото десетилетие централните банки на развиващите се страни ще трябва да държат по-голям дял от валутните си резерви в злато, за да могат да подсигурят доверие в относително младите им валути.

Много от тези централни банки вече разполагат със значителни валутни резерви, които формират от азиатската криза от края на 90-те години на миналия век.

Централните банки на развитите страни най-вероятно ще запазят процента на златните си резерви, като се очаква да са нетен купувач през следващите години. Те ще се опитат да се предпазят от бъдещи рискове, свързани с долара и еврото и волатилността на международните финансови пазари.

Наскорошни документи на МВФ сочат възприемането на златото като актив, намаляващ риска от страна на централните банки. Над 60% от специалистите смятат, че златото ще е по-голяма част от банковите резерви на водещите финансови институции по света през следващите две години, като едва 20% смятат, че ще е по-малка част.

Ако всички централни банки по света държат 5% от валутните си резерви в злато, това би означавало покупката на допълнителни 8 000 тона, което би се случило трудно без сериозно повишение в цената.

Според прогнози на ANZ, цената на златото ще е при 2 400 долара за унция през 2030 година. При по-бичи сценарий можем да видим дори нива от 3 000 долара за унция.

Поскъпването се очаква да е плавно и до нива от 2 000 долара през следващото десетилетие. Вероятността за това е около 45%, според финансовата институция.

Световната икономика се очаква да расте с между 3 и 4% годишно, което да води след себе си постепенно повишение на лихвените нива.

През следващите няколко години обаче, цената на златото се очаква да е под натиска на физическите продажби от индексните фондове, базирани върху нея.

Предлагането е друг фактор, който ще съдейства в посока на поскъпване на суровината. Производството от златодобивните компании е основен източник на предлагане на физическо злато. През 2013 година производството достигна рекордните 3 019 метрична тона. Това бе първата година, когато то премина границата от 3000 тона.

Една от основните тенденции в тази насока е намаляването на дела на Южна Африка в производството на злато. През 1970 година Южна Африка е доставяла 62% от златото в световен мащаб. Към днешна дата Китай е най-големият световен производител на злато, добиваща над 400 тона годишно. Въпреки това Китай е и най-големият в света вносител на злато.

Виж още: Злато или сребро

Близо 20% от световните производители на злато стават печеливши при цена на златото над 1 200 долара. Това означава, че при трайно задържане под посоченото ниво много от производителите ще намалят производството си или дори ще излязат от бизнеса.

При всички положения цени на златото под 1 000 долара няма да се задържат дълго, защото ще доведат до съществено понижение на производството, което ще върне цените отново нагоре, смятат от ANZ.