Ново изследване дава отговор на въпроса колко добре платени са учителите в световен мащаб. Оказва се, че да си представител на тази професия е най-доходоносно в Люксембург.

Там учителите с 10-годишен опит в основни училища са със среден годишен доход от 99 900 долара (8 325 долара на месец), или малко под ключовата шестцифрена граница.

Заплатата в Люксембург е далеч над втория в класацията – Германия, където учител със същата квалификация изкарва около 65 843 долара (5 486 долара). Междувременно учителите в САЩ са със средно годишно възнаграждение от 53 758 долара (4 479 долара).

Седем от десетте страни, където преподавателите са най-добре платени, са в Европа. Останалите три, които попълват класацията, са САЩ, Австралия и Канада.

Изследването на заплатите сочи, че по време на рецесии заплатите на учителите са по-атрактивни, в сравнение с тези на останалите професии с ниски доходи. Ето защо хора, които иначе не биха се занимавали с учителска дейност, са много по-склонни да преподават в подобни моменти.

Изследването стига до още един извод - „вътрешната мотивация е вторият най-важен фактор, след ръста в заплатата, когато се цели да се наемат по-ефективни учители“.

Изводите са още, че повишението на заплатата и доближаването им на учителите в по-голяма степен до нивата на останалите професии, могат да повишат качеството на образованието, като ще привлекат по-способни и мотивирани кадри към тази професия.

Вижте още: Увеличиха заплатите на учителите

В България сега работят 85 000 учители в средното образование, като по последни данни броят им е намалял със 70% от 2000 г.

У нас заплатите на учителите все още са сред най-ниските в Европа, като след повишението им от октомври средната работна заплата се очаква да се вдигне до 890 лева. Това прави по около 6 102 долара на година, или далеч под нивата в развитите европейски страни.