Във Финландия радикално реформираха начина на обучение на децата. По качество на знанията финландските ученици постоянно превъзхождат връстниците си от други страни. Това прави Финландия любопитна за наблюдение и изучаване от педагози от цял свят.

„В моменти ни е необходим нов подход в обучението, за да подготвим хората към зрелия живот“, казва Паси Силандер, мениджър по развитието на Хелзинки. Според финландските власти, предходната система на образование е била добра в миналото: тогава, когато банките се нуждаеха от служители, умеещи да смятат, но животът се променя. Финландските специалисти смятат, че в променени условия системата на обучение също е необходимо да бъде променена.

Обучението по теми или обучението по „явления“ и „феномени“, означава, че вместо уроци по предмети – час по математика, час по история и т.н., ще се провеждат занимания, посветени на „явления“. Така в рамките на подготовка на тема „работата на ресторанта“ учениците ще получат коктейл от познания по математика, чужди езици, навици за общуване и др.

В курса по Европейски съюз пък ще бъде включена материя по история, икономика, география и отново езици. Планира се и промяна във формата на обучение – новата система предлага съвършено нов педагогически подход.Сега преподавателите по различните предмети ще трябва да планират занятията съвместно. Децата вече няма да е необходимо да слушат „лекции“, вместо това ще трябва в групи да намират решения на различни проблеми. Например, в началното училище – темата „Време“.

Занятието се провежда на английски език, на дъската е картата на Европа, а учениците сравняват климатичните условия на различните европейски страни. По този начин едновременно се осъществява изучаването на английски език и география.Новият тип на преподаване започва да се тества в училищата – те са задължени да провеждат поне един блок тематическо обучение годишно.

Не всички са във възторг от реформата. Много учители и директори на училища, които цял живот са преподавали по друга система, изпитват трудности при адаптирането към новия метод. В началото е имало протести. Около 70 % от учителите в по-горните класове вече водят обучение по теми. Тези, които са се съгласили да започнат да преподават по новата система, са с повишени заплати.