Към края на декември 2015 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 480 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.

През декември са купени 2 354 дка земеделски земи при средна цена 807 лв/дка и са продадени 3 842 дка. През цялата 2015 г. са купени общо 21 536 дка при средна цена 827 лв/дка.

През месеца са продадени 3 842 дка, а за годината общо са продадени 7 212 дка при средна цена 1373 лв/дка. Общите приходи от продажба на земи през 2015 г. възлизат на 9.899 млн. лв.

Отделно са договорени за продажба на финансов лизинг земеделски земи за общо 2424 дка при средна цена 1490 лв./дка.

Новата стопанска година започна на 1 октомври 2015 г.

Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година, или 7 366 360 лв., от които авансово са събрани 51.1%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 88.3% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. - 95.9%.

През изминалата година книжата на Адванс Терафонд отчетоха спад от 3.32 на сто до 2.07 лв. за брой.