Очакванията на банкерите са, че през 2016 г. лихвите по депозитите ще достигнат нива, близки до нула. Домакинствата в страната обаче продължават да държат рекордно много пари на депозит, въпреки ниските лихви.

През 2016 и 2017 г. се очаква по-слаб растеж на спестовността в банките, което означава, че ще потребяваме повече и ще търсим други алтернативи за парите ни.

Една от тях несъмнено ще са имотите, а друга – земеделската земя. Ето какво трябва да знаем и какви са плюсовете и минусите на двата варианта:

Инвестиция в имот

Какво трябва да знаем

В случай че планирате да отдавате имота под наем, трябва да знаете, че най-добра доходност може да се постигне от апартаменти в по-големите градове. Доходността зависи и от квартала, тъй че това е друг фактор, с който трябва да се съобразите при вземане на окончателното решение.

Към момента средната доходност от имот в София е 5.4%, а лихвените проценти по банковите депозити са около 1%, според последните данни на БНБ.

Плюс

Имотният пазар в столицата се възстановява и дава възможност за ръст на стойността на направената инвестиция вследствие на нарастване на цените на имотите, което за 2015 г. е около 6%.

Подобни или малко по-високи са и ръстовете в цените в Пловдив, Варна и Бургас.

Минус

Отдаването на имот под наем не е безрисково. Дори и при сключен договор, в крайна сметка може да се озовете с няколко неплатени сметки, наем и щети за няколко хиляди лева. Именно коректността на наемателите може би ще откаже част от вас от подобна инвестиция.

Земеделска земя

Какво трябва да знаем

Доходността от земеделската земя може да е по-висока и от имотите. Разбира се, за да се захванете с подобна инвестиция, са ви нужни базови познания.

В случай че желаете да купите земеделска земя, която впоследствие да отдадете под аренда, е добре да се прецени местоположението й – има ли интерес в този район, дали има големи арендатори, каква категория е земята и какво може да вирее на нея.

Плюсове

В случай че базовите познания по земеделие са налице, то добре е да знаете, че колкото по-голям е вашият парцел, толкова по-висока ще бъде и неговата цена на декар в бъдеще.

Ако започнете инвестицията си с 10-20 дка, добре е веднага да проверите чия собственост са съседните парцели и да попитате каква е желаната за тях цена. Окрупняването на парцела ще ви донесе ръст в цената при продажба след време, както и по-лесното му отдаване под аренда.

Минуси

Земеделието не е за всеки, а измамите в сектора също са често явление. Бъдете внимателни!

Ако не успеете да отдадете парцела си под аренда, ще трябва да го обработвате, за да поддържате земята в добро състояние, от което зависи плодородието й в бъдеще. А това са допълнителни разходи, които може да не сте готови да направите.