Компанията за купуване на земеделска земя Агрион разработи нова услуга – ще отпуска кредити. Така тя стана първата фирма в бранша, която освен с търговски сделки и стопанисване на земя, вече предлага и кредитни продукти. Дружеството е регистрирано в БНБ.

Като цяло апетитът за кредити в последните години започна да се възстановява с подобряване на икономическата среда. Земеделието се очертава като един от най-активните сектори, търсещи допълнително финансиране. Интересът е насочен към заемите с инвестиционна цел, за оборотни нужди и лизинг. Точно това са и трите основни продукта на Агрион.

„Познавайки пазара отвътре, срещайки се с проблемите в сектора както от първо лице, така и от името на нашите клиенти, разработихме кредитни продукти, които да се отпускат при бърза и улеснена процедура, което ни различава от банките.

Улеснението за клиента е, че не се изисква детайлен бизнес план, финансов анализ, отлична кредитна история. Освен това, Агрион няма такса за разглеждане, което намалява риска за кредитоискателя да направи разходи, а в крайна сметка да не е одобрен. На практика той не дължи нищо, преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране”, разказаха още експертите по поземлени отношения.

От компанията разчитат услугата да привлече земеделците от всички сектори, независимо от тяхната големина. Дружеството не залага специални изисквания за кредитополучателите, а ще проучва всеки кандидат доколко би могъл да си погасява вноските.

„Създадохме методиката за оценка и анализ на обезпечението на база експертизата ни за пазара, която позволява прецизно да се прецени положителният потенциал на искането за кредитен продукт. Искаме да подходим индивидуално към всяка сделка и нуждите на клиента, което вярваме, че ни различава като механизъм от финансовите институции.

Друго наше предимство е, че можем да подготвим необходимите документи от името на собственика”, посочват от българската компания.

Като основно обезпечение се приема земята, а реалният процент на отпуснатото финансиране е до 80% от пазарната й стойност. Разрешеният процент на финансиране е по-висок от този, който финансират банките. Кредитните продукти могат да са в евро и в лева.

Не са необходими съдлъжници, поръчители и гаранти, нито допълните обезпечения като апартаменти, къщи или друго имущество, освен земята. Услугата вече се предлага във всички офиси на Агрион в цялата страна.