Валутният пазар е най-големият и ликвиден финансов пазар в света. Той е децентрализиран, като търгуваният на него обем е в размер на 5.1 трилиона долара на ден, според данни на Банката за международни разплащания (Bank For International Settlements).

Или търгувайки на Forex пазара, вие ще имате достъп до най-ликвидния финансов пазар в света, който е отворен 24 часа на ден, пет дни в седмицата.

Защо да търгувате с EUR/USD?

1. EUR/USD е най-търгуваната валутна двойка на Forex пазара

Валутната двойка EUR/USD е най-търгуваната двойка в света и това е логично предвид на факта, че включва валутите на двете водещи световни икономики. Тя заема около 20% от търгувания на валутните пазари обем.

Еврото е официалната валута, използвана в еврозоната, съставена от 19 европейски страни, като се използва от близо 337 милиона души в Европа. Тя е и втората най-популярна резервна валута в света.

Извън Европа, обвързани към еврото, са валутите на 22 страни по света, сред които 13 на страни в Африка.

Доларът е официалната валута, използвана в САЩ, като към нея са фиксирани валутите на над 20 други страни по света. Доларът е най-държаната валута в резервите на централните банки в световен мащаб.

2. Спредът при валутната двойка е минимален

Друга причина, поради която трейдърите могат да погледнат към валутната двойка EUR/USD, е ниският спред.

Това я прави изключително подходяща за следване на валутна стратегия, като дейтридинг или скалпинг, базирани на много на брой сделки, при които се търси минимална промяна в курса на инструмента.

За следването на подобна стратегия, на валутните пазари е критично спредът да е нисък, което се подсигурява от двойката EUR/USD.

Повишете финансовите си знания с обученията на Admiral Markets.

3. В сила е самореализиращото се пророчество

На финансовите пазари често се говори за „самореализиращо се пророчество”, или когато всички очакват нещо да се случи, то обикновено се случва. Това до голяма степен е противоположно на теорията на контратрейдинга, според която, когато всички очакват нещо да се случи, то не се случва.

Предвид на факта, че EUR/USD е най-търгуваната и следена от инвеститорите валутна двойка, при нея са много по-силни нивата на съпротива и подкрепа. Това се предопределя от позициониране на поръчки за влизане или излизане на голям брой инвеститори около тези нива. Това прави двойката много по-податлива на технически анализ.

Един пример. Ако е налице силно ниво на подкрепа, което е ясно видимо на графиката, предопределено от трендови линии, или пък други технически индикатори (като фибоначи нивата), то тези нива могат да се използват от инвеститорите за поставяне на стопове за ограничаване на загубите (ако са в дълги позиции).

Същите нива могат да се използват и от инвеститорите, които искат да скъсяват валутната двойка с поставяне на стоп-поръчки за продажба при пробива им. Обикновено такива пробиви са следвани от силни движения в противоположна посока, до голяма степен точно заради обирането на стоповете.

4. Левът е обвързан с еврото

Търгувайки с валутната двойка EUR/USD (евро долар), вие на практика търгувате косвено с двойката BGN/USD (лев долар). Това е, защото левът е обвързан официално с еврото, при курс от 1.95583.

Така валутната търговия може да се използва, за да се застраховате (хеджирате) от потенциално поскъпване или поевтиняване на долара спрямо еврото, съответно лева, ако това ви касае пряко. Например, ако имате бизнес, от който приходите ви са в долари, или пък купувате суровини и материали за бизнеса си от страни, чиито валути са обвързани с долара.

Удобството е, че благодарение на ливъриджа (заетия от брокера ви капитал), при валутната търговия можете да правите тази застраховка със сравнително малък капитал. Тоест не се изисква блокиране на сериозна част от капитала ви, за да се застраховате.

Застраховка от поскъпването, съответно поевтиняването на долара спрямо еврото, можете да направите още (чрез търговия с EUR/USD), ако имате кредити или депозити в долари, или държите активи в долари (например щатски облигации, или акции, както и активи от други пазари, където доларът е официална валута).

Тествай инвеститорските си способности без риск с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

* Admiral Markets UK е водещ Forex брокер, предлагащ търговия с форекс и ДЗР върху акции, индекси, благородни метали и енергийни източници. От основаването си през 2001 г. Admiral Markets Group непрекъснато се разширява и днес предлага услугите си в света чрез своите регулирани търговски дружества, като по този начин се превръща в наистина глобална организация. Admiral Markets UK Ltd и по този начин клонът и в България е оторизиран и регулиран във Великобритания чрез Комисията за финансов надзор (FCA), като по този начин е под законодателството на Обединеното кралство и на Европейския съюз, включително MiFID (Директивата за инструментите на финансовите пазари).

Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 59545