Националният осигурителен институт (НОИ) започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г. включително, посочват от пресцентъра на ведомството.

От 1 юли 2017 г. новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, е 180.00 лв. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

От 1 юли 2017 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост - 120.98 лв. Спрямо него са определени и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

Максималният размер се запазва и остава 910 лв. (35% от максималния осигурителен доход, който за 2017 г. е 2600 лв.).

НОИ напомня, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.