За да си осигурите комфортни старини, трябва да спестявате пари в течение на няколко десетилетия, смята Утпал Долакия, психолог и просефор в университета Райс.

Макар нивото на безработица да пада, а заплатите да растат, статистиката, която показва спестяванията на американците, не се подобрява. Изследване, проведено през 2018 г., сочи: 19% от американците признават, че не спестяват пари. 21% спестяват, но по-малко от 5% от своя доход.

Тези цифри са тревожни. Ако искате да имаме конфортни старини, финансовите консултанти съветват да заделяте не по-малко от 15% от дохода си в течение на няколко
десетилетия.

Четири стъпки, с които ще започнете да спестявате.

1/ Започнете с конкретна цел, за да създадете фонд за спешни случаи
Популярни експерти по лични финанси единодушно съветват да започнем с едно и също – определяте конкретна сума, която ще ви е необходима в случай на спешност. Съберете я. Например Дейв Рамзи съветва да се опитате да съберете в самото начало 1000 долара. Сюз Орман препоръчва по-висока сума – такава, която ще ви стигне за 8 месеца живот, без да работите.

2/ Спестявайте малка сума ежедневно, дори и да е 1 долар.
За да изградите навик, необходимо е да практикувате спестяването редовно. Заделяйте всеки ден. Дори и незначителна сума. Това е важно за сформирането на навик. Социални психолози обясняват, че навиците се крепят на асоциативните и поощрителните механизми на обучение, които фиксират бавен и постепенен характер на формирането на навика.

3/ Направете своите спестявания видими
Ако първите два съвета касаеха процеса на формиране на навик, то следващите два спомагат за поддържането му.

Изследвания показват, че ключът към създаването на навик е действието и наградата да бъдат видими и осезаеми. Когато един млад човек се учи да шофира, той усеща автономността, гъвкавостта и подобряването на своя начин на живот. Това го поощрява да продължи напред.

Пет начина да спрете да харчите толкова за хранаСпестете си хапването навън

Може да събирате парите в стъклен буркан или пък да ги виждате в онлайн сметка. Тази видимост укрепва упоритостта ви.

4/ Какъвто и да е доходът ви, винаги харчете по-малко, отколкото печелите
Звучи просто, но това е най-сложната стъпка. Основната причина, поради която на хората им е трудно да пестят, е, че не могат да контролират харчовете си.

Развийте своето икономично мислене и съвсем скоро ще започнете по навик да трупате спестявания.