Продължаваме да представяме лекторите, които ще вземат участие в десетото издание на Шумът на парите. Форумът, който ще се проведе на 16 и 17 април в зала 6 на НДК, е свободен за посещение.

Илия Лингорски е главен икономист на Българската банка за развитие и председател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност.

Служил е като заместник-министър на финансите, подуправител за България на Международния валутен фонд и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Специализирал е в областта на математическото моделиране с приложения на системи с изкуствен интелект в Оксфордския университет и е докторант по икономика във ВУЗФ.

От 2014 г. до 2017 г. е настоятел на Американския университет в България, а от 2017 г. е член на Университетския съвет на АУБГ.

Повече за събитието можете да намерите на https://profit.bg/forum/ или във Facebook.