Пет милиона нови клиенти, 2 100 нови служители и нови 800 милиона евро премиен приход – ще спечели австрийският застраховател УНИКА, финализирайки сделката по придобиване на всички животозастрахователни и общозастрахователни компании, пенсионни фондове, инвестиционни посредници на френската застрахователната група AХА в страните Полша, Чехия и Словакия.

Стойността на сделката възлиза на близо 1 милиард евро.

„Ние познаваме компания AXA от много време. През годините бизнес поведение им напълно съвпада и с нашата дългогодишна стратегия. Фокусът им на развитие, съсредоточен във все по-печелившия ритейл бизнес и балансираното им продуктово портфолио, напълно се припокрива с нашия съществуващ бизнес.

Придобивайки АХА, УНИКА ще се превърне в петата по мащаб компания в развиващия се регион на Централна и Източна Европа“, коментира изпълнителният директор на УНИКА Андреас Брандщетер.

До момента УНИКА е седмата по големина компания в Централна и Източна Европа, оперираща на 15 пазара, на които предлага цялата си гама от застрахователни решения на 6.8 милиона частни и корпоративни клиенти.

Нови инвестиции на три развиващи се пазара

УНИКА има почти 20-годишен опит на полския, чешкия и словашкия пазара. През 2011 г. очертава своята дългосрочната стратегия и определя страните от Централна и Източна Европа като втори основен пазар за УНИКА - след Австрия. Групата работи под марката UNIQA във всички страни с изключение на Русия.

През последните няколко години икономиката в Полша, Чехия и Словакия се развива добре. С темпове на растеж средно 3% през последното десетилетие, брутният вътрешен продукт на тези страни значително превъзхожда австрийския (1.6%).

„Нашият анализ показва, че растежът ще продължи и ще остане значително по-висок от този в Австрия в дългосрочен план. Следователно тази сделка представлява инвестиция с устойчив и непрекъснат растеж “, каза Брандщетер.

Докато австрийският застрахователен пазар се очаква да нарасне с 1.5% през следващата година, прогнозите имат значително по-високи очаквания за Полша, Чехия и Словакия, съответно с 6.2%, 6.8% и 2.7%.

Укрепване на пазарната позиция

В момента УНИКА е десетата по големина компания на пазара в Полша с 1.5 милиона клиенти, шестата по големина в Чехия с 800 000 клиенти и четвъртата в Словакия с 500 000 клиенти.

Придобивайки AXA, ще добавят още 3.2 милиона клиенти в Полша, 800 000 в Чехия и 750 000 в Словакия, което прави УНИКА номер пет съответно в Полша и Чехия и номер четири в Словакия.

„Ние значително ще подобрим пазарната си позиция на всеки един от тези пазари“, споделя Андреас Брандщетер.

„AXA ни пасва идеално: компаниите се управляват отлично и имат стабилна пазарна позиция. Тази транзакция ще ни донесе нови частни и корпоративни клиенти на три развиващи се пазара, печеливши за нас.”

Продуктовото портфолио е надеждно разпределено между 35% в животозастраховането и 65% в имущественото застраховане.