Европейският инвестиционен фонд (EИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (EИБ), подписа три нови споразумения за гарантиране на транзакции, отпуснати за финансиране на малки, средни и малки междинни предприятия (с персонал до 499 души), с Обединена Българска банка, Уникредит Булбанк и Procredit Bank.

Чрез споразуменията се насочват 200 милиона евро към български МСП, от които ще имат възможност да се възползват 4 500 предприятия в България.

Споразумението на ОББ с Европейския инвестиционен фонд е на стойност 70 млн. евро, стана ясно още по време на събитието, което се проведе в рамките на годишната FinTech и InsureTech конференция в София, в присъствието на вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова.

Новата програма ДЖЕРЕМИ за търговско финансиране предоставя възможност за частично обезпечаване на предоставяни от трите институции банкови гаранции, акредитиви и общи лимити за оборотни средства и издаване на банкови гаранции и акредитиви в евро, лева и щатски долари.

Максималният размер на ниво сделка е 3 млн. евро, като програмата гарантира 50%.

"Сътрудничеството на групата на Европейската инвестиционна банка с банковия сектор в България се оказа изключително положително през последните 10 години", заяви Лиляна Павлова.

То обхваща широк спектър от продукти, които са успешно внедрени в полза на повече от 10 000 български малки предприятия до момента, допълни още вицепрезидентът на ЕИБ.

Споразумението с ЕИФ от страна на ОББ беше подписано от Десислава Симеонова, изпълнителен директор Малки и средни предприятия и корпоративен сегмент..

Подписът си от името на фонда на документите сложи Винсент ван Стийнсел, ръководител Портфейлни гаранции.

"Настоящето споразумение с ЕИФ е седмо поред за ОББ. Благодарение на него ние ще продължим да предлагаме на нашите клиенти продукти с преференциални условия, изпълнявайки една от основните ни цели – да подкрепяме развитието на малките и средни предприятия в България.

Към момента, по програми на ЕИФ, ОББ е финансирала над 5500 предприятия за над 650 млн. евро“, заяви Десислава Симеонова.