През август 2019 г. Обединена българска банка - част от белгийската КВС Груп, стана първата банка на българския пазар, която предложи на своите бизнес клиенти услугата „Видео банкер“, решаваща проблема с времето и разстоянието между клиент и експерт на финансовата институция.

Услугата предоставя възможност на бизнес клиенти, които не могат да посетят клон на банката, да осъществят среща с консултант и да обсъдят в реално време текущи въпроси и теми.

В продължение на ангажимента си „Видео банкер“ да бъде още по-удобна и достъпна услуга не само за настоящи, но и за потенциални фирмени клиенти, ОББ стартира резервационна система на сайта на банката. Тя дава възможност на всяка компания да инициира организирането на среща с отговорен служител на ОББ.

Резервационната форма е достъпна в секция „Видео банкер“ на сайта на ОББ чрез избор на опцията „Запишете час“. След попълване на формата служител на банката уговаря удобен час за видео среща.

От стартирането си през август 2019 г. до момента услугата „Видео банкер“ се радва на нарастващ интерес от страна на фирмените клиенти на ОББ, достигайки вече до 100 срещи на месец.

Отдалеченото дигитално обслужване, което Обединена българска банка предлага, е удобен и по-лесен начин за осъществяване на контакт между банков експерт и бизнес
клиент от разстояние, спестяващо време и на двете страни.

Платформата им позволява заедно отдалечено да работят по документи, да споделят екрани и организират конферентни видео разговори, включително с експерти от други компании, част KBC Груп в България.

С предоставянето на тази услуга на територията на цяла България ОББ се превърна в първата банка, която предлага видео срещи за бизнес лица и затвърди своята лидерската позиция на иновативна банкова институция.