Шест български банки попаднаха отново в петата годишна класация за 2020 г. на 100-те банки в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на рейтинговата агенция RIA Rating към руската информационна агенция РИА Новости.

За да бъде съставена класацията, са анализирани най-големите банки в 14 държави: Беларус, България, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Словакия, Украйна, Унгария, Чехия и Естония, но в класацията не попада банка от Молдова, съобщава вестник Стандарт.

Един от основните изводи на авторите на класацията е, че пандемията е засегнала слабо банковия сектор в ЦИЕ и не е довела до катастрофални последици, въпреки че в началото на годината прозвучаха изключително песимистични прогнози.

В същото време, най-малкото увеличение на активите сред 100-те най-големи банки в ЦИЕ е 0.18 млрд. долара, а най-голямото - 4.8 млрд. долара. По този начин, въпреки че пандемията има отрицателно въздействие върху най-големите банки в ЦИЕ, то може да се оцени като умерено.

И в последната пета класация с най-много банки (26) е представена Русия, следвана от Полша (16), Чехия и Унгария (по 11), България, Румъния и Словакия (по 6), Казахстан, Украйна и Естония (по 4), Латвия (3), Литва (2) и Беларус (1).

Кои са българските банки?

40 място (42-ро в предишната класация) заема УниКредит Булбанк: активи -15.45 млрд. долара; 20.9% ръст на активите през 2020 г.; 0.11 млрд. долара печалба;

43 (44) Банка ДСК: активи 14.36 млрд. долара; 15.5% ръст на активите; 0.10 млрд. долара печалба;

67 (69) Обединена Българска Банка: активи 8.03 млрд. долара; 14.8% ръст на активите; 0.06 млрд. долара печалба;

72 (76) Пощенска банка (Eurobank Bulgaria): активи 7.59 млрд. долара; 18.2% ръст на активите; 0.09 млрд. долара печалба;

77 (78) Първа инвестиционна банка: активи 7.11 млрд. долара; 16.2% ръст на активите; 0.03 млрд. долара печалба;

86 (89) Райфайзенбанк (България): активи 6.13 млрд. долара; 18.8% ръст на активите; 0.03 млрд. долара печалба.