През 2020 г. брутните почасови заплати на жените са били средно с 13% под тези на мъжете в Европейския съюз, показват данните на Евростат.

Неравенството между жените и мъжете все още присъства в много сфери на животга, а една от областите, където това е най-видно, са доходите. Един от начините за измерване на този дисбаланс е разликата между средната брутна почасова заплата на мъжете и жените, изразена като процент от средната брутна почасова заплата на мъжете. Евростат изчислява този показател за предприятията с 10 или повече служители.

В рамките на осем години (между 2012 и 2020 г.) разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС намалява от 16.4% на 13%.

Разликата в заплащането между двата пола варира в отделните държави, като най-високи разлики се наблюдават в Латвия (22.3%), Естония (21.1%), Австрия (18.9%) и Германия (18.3%).

На другия край на скалата разликите са най-малки в Люксембург (0.7%), Румъния (2.4%), Словения (3.1%) и Италия (4.2%).

В България тя е 12.7%, или малко под средното за Общността.

Част от разликата в доходите на мъжете и жените може да се обясни с разликите в средните характеристики на служителите от мъжки и женски пол и разликите във финансовата възвръщаемост за едни и същи характеристики, отбелязват още от Евростат.

Данните показват още, че в ЕС наличието на деца в домакинството се отразява негативно на нивото на заетост на жените, докато в същото време то влияе положително върху нивото на заетост при мъжете, независимо от нивото на образование на родителите.

През 2020 г. (когато са събрани последните актуални данни) 77% от жените на възраст 25-54 години без деца са били заети. От друга страна, майките в тази възрастова група имат по-ниска заетост (72%).

Децата в домакинството имат обратен ефект върху нивото на заетост на мъжете в тази възрастова група - мъжете без деца имат по-ниска заетост (81%) от мъжете с деца (91%).

Освен това почти всяка четвърта жена с деца на възраст между 25 и 54 години (24%) е имала работа на непълен работен ден през 2020 г., докато този дял достига 16% сред жените без деца.

И тук при мъжете ефектът е обратен - татковците имат по-нисък процент на заетост на непълно работно време (5%) от мъжете без деца (7%).