Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2020 г. е в община Челопеч - 2 628 лв.

На второ място е средната заплата в община Козлодуй - 2 336 лв., следвана от Пирдоп - 1 936 лв. и Раднево - 1913 лв.

Това показват данни на Института за пазарна икономика, който публикува карта на средната брутна месечна заплата в 265-те общини в страната. Включени са както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор, като данните обхващат периода 2016-2020 г.

Столична община е на пета позиция с 1 913 лв., а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово - 1 830 лв., Девня - 1 745 лв., Елин Пелин - 1 638 лв., Панагюрище - 1 528 лв. и Божурище - 1 540 лв.

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, посочват от ИПИ.

От там допълват, че прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове. В топ 20 по заплати в страната влизат общините Елин Пелин, Божурище и Костинброд от широката периферия на София, общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и общините Марица, Куклен и Брезово до Пловдив.

Успешният модел на трите водещи центъра в страната, София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати.

Заплатите във Великобритания растат с рекордни темповеСкокът отразява както огромното търсене от страна на работодателите, така и въздействието на растящите цени

Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2020 г. Средната заплата на наетите лица в 182 общини в страната бележи ръст между 40% и 60% за пет години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 88% и 83% за периода 2016-2020 г.

Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 40-45%, принос за което има и динамиката в дигиталната сфера.

Въпреки негативните икономически ефекти от пандемията през 2020 г., в почти всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата. В седем общини заплатите на наетите намаляват през 2020 г., като спадове има например в Своге и Лъки.

Въпреки това, редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането на фона на общото забавяне, в това число вече споменатите Брезник (38%) и Крумовград (20%). В Столична община повишението е с 9%, а от водещите икономически центрове най-добре се представя Велико Търново с 14% ръст в годината на пандемията, съобщава Нова телевизия.

Инициативата на Института за пазарна икономика за разпространение, визуализация и анализ на общински данни, "265 истории за икономика",навлезе в третата си година. Усилието на ИПИ е подкрепено от водещи български компании и сдружения на бизнеса, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България.

Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на "265 истории за икономика" превърнаха новата страница в една от най-успешните инициативи на ИПИ през изминалите години, съобщават от ИПИ.