На 15 юни ще се проведе инициативата „Ден за акции“.

Тя се организира от Българска фондова борса и Централен депозитар, като предстои нейното осмо издание.

В рамките на инициативата индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари оперирани от БФБ, включително и на пазара за растеж beam.

„Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на физически лицаинвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

„Броят на индивидуалните инвеститори расте, което означава, че инициативата, освен че е традиционна, има своето важно значение в търговския календар на борсата. Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани 5 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„На 15 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно безплатно. Предвид интереса да се защитят спестяванията от нарастващата инфлация, ще се радваме да имаме по-голяма активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.