Инвестициите в енергетика са на път да скочат с над 8% през 2022 г. достигайки 2.4 трлн. долара, но за постигането на свързаните с климата цели ще са необходими далеч повече средства, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

В годишният доклад на агенцията, публикуван днес, се посочва, че инвестициите в чиста енергия се очаква да надхвърлят 1.4 трлн. долара тази година и да съставляват “близо три четвърти от ръста на общите инвестиции в енергийния сектор.”

От агенцията приветстват това, но посочват огромното количество работа, което предстои.

“Средният годишен ръст на инвестициите в чиста енергия в петте години след подписване на Парижкото споразумение относно изменението на климата през 2015 г. е малко над 2%,” казват от МАЕ.

От 2020 г. този ръст е нараснал до 12%. От агенцията описват това като “доста под необходимото за постигането на международните цени по отношение на климата, но в същото време важна стъпка в правилната посока.”

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол очертава предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена планетата, предвид настоящата ситуация.

“Ние не можем да си позволим да пренебрегваме нито днешната световна енергийна криза, нито климатичната криза, но добрата новина е, че няма нужда да избираме между тях — можем да се борим и с двете едновременно,” казва той, цитиран от CNBC.

С ограничаването на газа Германия прибягва до електроцентралите на въглищаГермания трябва да ограничи потреблението си на природен газ и да увеличи горенето на въглища, за да може да запълни газовите си хранилища за следващата зима

Бирол допълва, че “огромното увеличение на инвестициите с ускоряването на прехода към чиста енергия” е “единственото трайно решение.”

“Този тип инвестиции се увеличават, но имаме нужда от много по-бърз ръст, за да облекчим натиска върху потребителите от високите цени на изкопаемите горива, да направим енергийните си системи по-сигурни и да подготвим света за постигането на нашите климатични цели.”

Неравномерно разпределени разходи

МАЕ приветства инвестициите в зелена енергия, но в изявление, съпътстващо доклада, се отбелязва, че увеличението на разходите за чиста енергия е неравномерно разпределено и значително по-голям дял се пада на развитите икономики и Китай.

Освен това на някои пазари цените са високи, а опасенията, свързани с енергийната сигурност предизвикват “по-големи инвестиции в изкопаеми горива и най-вече въглища.”

Според доклада на МАЕ за 2021 г., инвестициите във “веригата на доставки на въглища” са били на стойност 105 млрд. долара. Това представлява увеличение от 10% в сравнение с 2020 г. От агенцията прогнозират, че индустрията вероятно ще върви по същия път и тази година.

“Очаква се глобалните инвестиции в добива на въглища да нараснат с още 10% през 2022 г., тъй като ограниченото предлагане продължава да привлича нови проекти,” казват от агенцията. “С над 80 млрд. долара Китай и Индия се очаква да допринесат за по-голяма част от инвестициите във въглища през 2022 г.”

Щатската Администрация за енергийна информация е изготвила списък с вредните емисии от изгарянето на въглища, като сред тях са въглероден диоксид, серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди.

От организацията Greenpeace пък описват въглищата като “най-мръсният и замърсяващ начин за производството на енергия.”

Докладът на МАЕ излиза в период на повишаваща се инфлация, продължителен ръст в цените на петрола и природния газ и геополитическо напрежение във връзка с войната между Русия и Украйна.

Тези фактори създадоха една силно предизвикателна среда за бизнеса, правителствата и потребителите. Енергийният сектор не прави разлика.

“Близо половината от допълнителните 200 млрд. долара капиталови инвестиции през 2022 г вероятно ще бъдат „изядени“ от по-високите разходи, вместо да осигурят допълнителен капацитет за предлагане на енергия или спестявания,” казват от МАЕ.

От агенцията също така допълват, че разходите за слънчеви панели и вятърни турбини - технологии, които са съществено важни за енергийния преход, сега “ нарастват с между 10% и 20% в сравнение с 2020 г.” след период на понижение.

Хората по света също усещат негативните ефекти: Общите енергийни разходи на потребителите през 2022 вероятно ще надхвърлят 10 трлн. долара за първи път, се посочва в доклада на МАЕ.

“Високите цени насърчават някои държави да увеличат инвестициите в изкопаеми горива,” се казва в доклада, “тъй като се опитват да подсигурят и диверисифират своите източници.”

Редица големи икономики формулираха планове за ограничаването на зависимостта си от руските въглеводороди в последните месеци, което от своя страна доведе до някои трудни ситуации.

В Европа например намалените количества руски газ и вероятността от пълно нарушение на доставките накара някои правителства да обмислят завръщане към въглищата.

Германия, Италия, Австрия и Нидерландия дадоха индикации, че може да използват електроцентрали на въглища, за да компенсират ограничаването на руските газови доставки.