През април тази година производството на почти всички видове горива и енергийни ресурси в България намалява, показват данните на Националния статистически институт.

Производството на твърди горива бележи месечен спад от 27.8% до 2.587 милиона тона, докато това на дизелово гориво и бензин се понижава респективно с 19.1% и 14.8% спрямо март до нива от 237 000 и 138 000 тона.

Производството на електроенергия намалява с 19.9% за месеца до 4119 гигаватчаса.

Единствено производството на пропан-бутанови смеси (7000 тона) и природен газ (2 млн. кубични метра) остава без изменение.

През април 2022 г. спрямо същия месец на предходната година производството на повечето енергийни продукти бележи ръст. При твърдите горива той е с 40.1% на годишна база, при бензина - със 122.6%, при дизеловото гориво - с 40.2%, а при пропан-бутана - с 40%.

Производството на електроенергия регистрира ръст от 6.5%, докато това на природен газ намалява с 33.3 на сто.

При доставките на повечето енергийни продукти също се наблюдава значителен месечен спад, както и при производството.

Доставките на твърди горива намаляват с 27.8% спрямо март до 2.63 милиона тона.

Идва ли ренесансът на ядрената енергетика? Могат ли АЕЦ отново да се конкурират с възобновяемите енергийни източници и природния газ?

Тези на безоловен бензин и дизелово гориво намаляват съответно с 41.5% до 31 000 тона и с 26.4% до 192 000 тона, а доставките на природен газ бележат спад от 42.3% до 202 млн. кубични метра.

Нетното потребление на електроенергия е с 22.6% по-малко от предходния месец и възлиза на 2634 гигаватчаса.

Нарастват единствено доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.3% на месечна база до 34 000 това.

През април 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на твърди горива (с 38.3%), докато при повечето от останалите енергийни продукти се наблюдава понижение.

Намаляват доставките на безоловен бензин (36.7%), дизелово гориво (с 11.5%), природен газ (с 31.3%) и електроенергия (с 6.8%), показват още данните на НСИ.

Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение на годишна база.