През юни 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец, като подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1.7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са оптимистични, като и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни. Същевременно, и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 61.6 и 30.2% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността 29.7% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 2.1 пункта, което се дължи на позитивните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. През последния месец обаче се отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила. Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 52.2%.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.0 пункт в резултат на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са оптимистични.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през юни се отчита засилване на негативното им влияние. Относно продажните цени 46.4% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги. През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца са резервирани.

Основният проблем за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са факторите „конкуренция в бранша“ и „недостиг на работна сила“. По отношение на продажните цени в сектора 22.2% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца.