Средната работна заплата в страната надхвърли 1000 лв. във всички региони. Все още има малки общини с по-ниски доходи и с реална опасност от обедняване на групи от населението. Средните доходи обаче изпреварват ръста на потребителските цени, показват данните са на Института за пазарна икономика.

Вече няма област със средна работна заплата, по-ниска от 1000 лева. Единствено Кърджали прави изключение в определени месеци от 2021 година, за която се отнася статистиката. София е лидер със средна заплата от 2300 лева, следвана от Варна и Пловдив.

Серевозападът е пример за големи неравенства в доходите, а в централния регион по-високите заплати се получават извън областните центрове, обяснява икономистът на ИПИ Адриан Никосе наблюдава има много голямо неравенство, тъй като в Козлодуй, например има високи заплати в свързаните с АЕЦ дейности. Като цяло има много големи различия в рамките на самите области. Там областният център по-често е средище на услугите, докато в периферните общини и индустриалните зони е разположено производството и съответно заетите там получават по-високи заплати. Средногорието е един такъв традиционен лидер, в който винаги има много високи заплати", казва още Николов.

В районите с неравенства и там където средната заплата расте с по-бавни темпове, има реален риск от обедняване. Като цяло обаче инфлационните процеси все още са под контрол, смята икономистът.

"На този етап заплатите все още успяват, поне през първото тримесечие, да надхвърлят ръста на цените. Напълно възможно е това да не е валидно за всички региони на страната и съответно да видим реално обедняване в някои други части", каза още той.