С вицепрезидента и изпълнителен директор за България на Дънди Прешъс Металс Проф. д-р инж. Илия Гърков разговаряме за предизвикателствата пред бранша по повод Деня на миньора, 18 август.

Проф. Гърков има 30-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, Австралия и Армения. С цялостната си работа като ръководител, той има значителен принос за развитието и превръщането на рудник Челопеч в миннодобивно предприятие от световна величина. През 2011 г. става вицепрезидент на канадската компания, а от 2014 г. заема позицията изпълнителен директор за двете дружества на Дънди Прешъс Металс в България. Благодарение на неговия подход при управление на очакванията на заинтересованите страни е даден старт на проекта за добив на злато от участък Ада тепе край Крумовград - първият новооткрит рудник в България за последните 40 години.

По професия проф. Илия Гърков е минен инженер, като през декември 2020 г. академичният съвет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” му присъди званието Почетен професор по направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. Има и квалификационни степени по администрация и управление. Завършил е и Програмата за висши ръководни кадри на London Business School.

Проф. д-р Гърков, днес празнуваме Деня на миньора. Смятате ли, че индустрията има причини да празнува или трябва по-скоро да се тревожи за бъдещето?

Това е една от най-сплотените професионални общности и заедно по традиция отбелязваме Деня на миньора на 18 август, денят на Успението на Св. Иван Рилски, закрилник на българите и патрон на българските миньори. Минната индустрия има основания да празнува, защото имаме постижения в резултат на устойчивото развитие на бранша. Наред с това обаче все още имаме предизвикателството COVID-19, а сега и войната в Украйна. И ако със съвместни усилия и стриктни мерки за безопасност на персонала нашият екип преодоля първоначалните ефекти от пандемията, то войната в Украйна води до несигурност, до увеличени разходи за енергия, горива и суровини. Това са глобални политически и икономически процеси, които засягат всеки бизнес. Ние можем да предложим решения на някои от проблемите, пред които се изправя българската, а и световната икономика сега.

Добивът на метали, включително благородни, е част от отговора на въпросите, които днес са ключови и са предизвикателство както за бизнеса, така и за политиката. От опит мога да кажа, че в криза, това, което те вади, е тежката индустрия. Вярвам, че ще намерим начин да отговорим на тях с решителност, мъдрост и смелост. Миньорите са корави хора, които не се плашат от трудностите. Затова искам да поздравя всички, които са избрали тази професия – това е един достоен труд, който обществото трябва да оценява високо и който непрекъснато се модернизира, но ценностите ни остават непроменени и са здрав фундамент, на който индустрията ни стъпва и изгражда бъдещето си.

Къде се намира България на световната минна карта?

България традиционно заема своето достойно място на картата на световната минна индустрия. Имаше обаче период, когато аз завърших Минно-геоложкия университет с планове да работя в този сектор, когато той беше пред колапс поради проблеми с инвестициите на бранша. Спомням си, че когато получих дипломата си за висше образование и дойдох в рудник Челопеч, за да започна работа, бях изненадан с новината, че той спира да работи. По-късно претърпя още два банкрута. От началото на идването си през 2003 г. Дънди Прешъс Металс инвестира много, за да може днес да се гордеем, че развиваме едни от най модерните рудници в света.

Сега моментът е решаващ за бъдещето развитие на индустрията. Станахме свидетели колко бързо пандемията ни показа, че веригите за доставки са нещо крехко. Войната в Украйна сега задълбочава обезпечаването на Европа и България с енергийни и минерални суровини и ние трябва да си помогнем за постигане на ресурсна независимост.

В тази ситуация българската минна индустрия е в добра позиция, но е необходимо да предприемем своевременно действия, за да използваме обстоятелствата за разширяване на бизнеса. Както е известно, кризата винаги е и възможност за развитие. В случая обаче, за да реализираме тази възможност, са необходими съвместни усилия както от страна на минната индустрия, така и от страна на държавата и местната власт. Защото минното дело е зависимо от взаимодействието с държавните институции, общините, гражданите. Необходимо е да развиваме ефективно партньорство, за да увеличаваме капацитета си, да проучваме и разработваме нови находища и като резултат да получаваме по-висока добавена стойност за индустрията.

Днес повече от всякога виждаме гигантската потребност от все по-съвършени технологии, сигурни, бързи и екологосъобразни решения. За да ги намираме ни е необходимо образование - високо образование, точни науки и условия за практика и научни изследвания. Минното дело е инженерна специалност. Минно-геоложкият университет прави сериозни усилия в тази посока. Ролята на всички останали технически висши училища и Софийския университет е огромна за бъдещето на индустрията.

Какви са плановете за развитие на Дънди Прешъс Металс тук в България?

Дънди Прешъс Металс притежава две основни предприятия в България. Едното е открития рудник Ада тепе в Крумовград, а другото е подземният ни рудник в Челопеч. И в двата ни рудника инвестираме много както по отношение на здраве и безопасност и технологии, така и в опазването на околната среда, образованието и културата. Разработваме нови технически решения, фокусирани върху интелигентния добив. Способността ни да правим иновации е нашата отличителна черта и последната ни инициатива дава възможност да се използва силата на технологиите така, че операторите на машини под земята да работят от офис на повърхността. За да имаме планове за развитие залагаме на сериозна програма за проучване и търсим нови геоложки цели.

Бъдещето не само на Дънди Прешъс Металс, но и на целия минен бранш, зависи от успешните геоложки проучвания, които позволяват устойчивото развитие не само на индустрията, но и на регионите, в които оперираме.

Дигитализацията е процес, който върви във всички сектори на икономиката. Как се отразява тя на добивната индустрия?

Бъдещето на минната индустрия е дигитално, но всъщност такова е и настоящето в нашите предприятия в Челопеч и Крумовград. От години имаме 100% надежден Wi-Fi и самообучаващи се дронове в подземния рудник. Бързоразвиващият се свят днес и модерните технологии ни позволяват все повече да създаваме удобства в работата си и същевременно да пазим по-чиста околната среда.

Под земята нашите машини се управляват дистанционно, а вече много от тях са автономни, с телеуправление за тези участъци, в които е трудно и опасно да влезе човек. Дигитализацията в минната индустрия освобождава повече време за оптимизации и усъвършенстване на процесите и води до по-висока ефективност на заетите в бранша.

Смятате ли, че минната индустрия може да бъде зелена и устойчива?

В нашата компания отдавна има доказателства, че може. Решимостта на Европа да постигне ускорен преход към нисковъглеродна икономика, както и плановете на ЕС за засилване на конкурентоспособността в индустриалното производство, прави добива на суровини още по значима дейност, чиято важност ще нараства през следващите десетилетия.

За Дънди Прешъс Металс зелената трансформация е уникален шанс да продължи да участва в разработването на екологични, социални и нови модели за управление, без които вече никой няма да бъде успешен. Всъщност, зад това се крият ESG (Environmental, Social and Governance) политиките и технологиите на бъдещето.

Минните фирми са сред водещите носители на политиките за опазване на околната среда и инвестициите в обществото, защото те най-добре виждат и осъзнават, че природните богатства са изчерпаеми и затова носят отговорност след приключване на живота на рудниците да осигурят устойчиво развитие на регионите. Трябва предварително да бъде развит друг бизнес, който да поддържа местната общност. Това ръководи и дейностите, които Дънди Прешъс Металс прилага в населените места, където има рудници. От години осъществяваме подкрепа за приоритетните проекти на общините Челопеч и Крумовград. От три години стартирахме подкрепа на малкия и средния бизнес в Крумовград, а от скоро и в региона на Средногорието чрез специално създаден фонд.

Как ще изглеждат мините на бъдещето?

Светът, в който живеем се развива изключително динамично. Мините на бъдещето ще бъдат дигитални, зелени и осигуряващи устойчиво развитие и икономически просперитет на местните общности и националните икономики. Крачките, които правим, въвеждайки технологични новости в индустрията, са разпознати както в България, така и в световен мащаб. Доказателство за това е големия интерес към нас от много водещи международни минни компании и непрекъснатото желание да посетят рудник „Челопеч“ и да се запознаят с модела на работа на място. Най-пресният ни и значим пример е колаборацията ни с американския стартъп Ексин. В търсене на оптимални решения за улесняване, обезопасяване и подобряване работата на екипа ни от маркшайдери в рамките само на една година партньорството ни даде резултати - беше разработен първият автономен, самообучаващ се дрон, способен да се ориентира под земята

Иновативните идеи са златото на 21 век. Те имат все по-голямо място и в минната индустрия и опитът ни показва, че когато успееш да създадеш работещи процеси в пресечните точки между базите данни, информационните технологии и традиционните минни практики, получаваш истинско технологично предимство.Най-важното в тази картина на бъдещето са хората. Тяхното образование, квалификация и мотивация.

Кое се намира по-трудно днес - злато или кадри?

Ние в Дънди Прешъс Металс имаме утвърден и работещ подход по отношение на хората – Оперативния модел на Дънди Прешъс Металс, който подпомага създаването на добре подготвени кадри. Кадрите, за разлика от полезните изкопаеми, не са природен ресурс, а трябва да бъдат привлечени, обучени, развити и задържани, което изисква целенасочени действия и много инвестиции за дълъг период от време. Едно от качествата на модела е, че позволява фокусиране в отделна негова част и внимателно вглеждане в детайлите. И ако за в един момент той осигурява напредване по пътя на иновациите, в друг подпомага изграждането на умения за работа в минната индустрия. Нашата тайна е, че даваме на хората възможност да си свършат работата така, че да могат да вземат решение и да имат отговорност. Чувството, че нещо зависи от теб мотивира.

Дънди Прешъс Металс вече години наред инвестира в своята частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“, чиито ученици се отличават с високите си постижения. Също така, осъществяваме ежегодно програми за дуално обучение в средното образование и осигуряваме стаж на млади специалисти от университетите. Работим активно със студентите и преподавателите от Минно-геоложкия университет по актуални научни проекти. Академичните среди и бизнеса само в партньорство могат да постигнат значими резултати.

За ефективността на нашите действия красноречив пример са Челопеч и Крумовград. Ежегодно Челопеч е на водеща позиция по размер на средната работна заплата в страната, а Крумовград е успешен пример за това как много образовани българи, емигрирали в чужбина, се завърнаха, за да работят при нас.

Така че, ако трябва да обобщя – хората са много по-ценни от златото, но изискват постоянни инвестиции в развитие и това в еднаква степен е отговорност на държавата, бизнеса и академичните среди.

Пожелавам на всички, ангажирани с минната индустрия, честит професионален празник и сили да посрещат предизвикателствата и да ги превръщат в професионален успех.