Близо три четвърти от българите отчитат през второто тримесечие на 2022 година, че доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Това показват данните от анкета на Националния статистически институт, в която са взели участие 5740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3053 домакинства.

73% от участниците отговарят, че доходите им за последната година не са се променили.

Увеличение на доходите са посочили 19.2% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличенията на пенсиите и социалните помощи, както и индексирането и преизчисляването на заплатата.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от лицата, като основните причини са загубата на работа, фалитите на собствени фирми, намаляване на работното време или заплатата.

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 37.1% от лицата, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% - като много трудно.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.2% от лицата, а едва 3.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.