България е в челната петорка по индустриално производство в страните от Европейския съюз през септември. Това сочат сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.

Лидер по този показател на годишна база е Ирландия. Промишленото производство в страната е нараснало с 31% през октомври 2022-а спрямо година по-рано, следвана от Дания (+19,0%), Малта (+14,2%), Унгария (11,3%) и България – 11 на сто.

Страната ни отстъпи от лидерската си позиция, на която бе месеци наред, тъй като производството забави темпа си до 11% на годишна база. Ръстът през април 2022-а спрямо април 2021 г. бе 16,5 на сто. Това е най-слабият резултат на българската икономика от октомври 2021 г., повлиян до голяма степен от забавянето на енергийните доставки (4,6% срещу 51,1% през август). В сравнение с предходния месец индустриалното производство се понижи с 1,7% след ревизиран ръст от 0,2% през август, коментира Trading Economics.

Най-голям спад се наблюдава в Естония (-7,5%), Латвия (-3,7%) и Словакия (-1,9%).

Като цяло индустриалното производство в ЕС и в еврозоната нарасна с 0,9% през октомври спрямо месец по-рано, след ревизиран нагоре ръст през август от 2% на сто в еврозоната и 1,5% - в ЕС, сочат данните на Евростат. Огласените днес данни надминаха пазарните очаквания за ръст от 0,3 на сто.

През септември 2022 г. в сравнение със септември 2021 г. индустриалното производство се е увеличило с 4,9% в еврозоната и с 5,7% в ЕС.

Производството на недълготрайни потребителски стоки расте за трети пореден месец (3,6% спрямо 1,4% през август), а това на капиталови стоки - за втори (1,5% срещу 2,9%). Статистическата служба на ЕС отчита спад в производството на енергия (-1,1% срещу -0,1%), на междинни стоки (-0,9% срещу -0,5%) и на дълготрайни потребителски стоки, като телевизори и перални (-0,9%) срещу 1,0 на сто). На годишна база промишленото производство нарасна с 4,9% през септември, доста над пазарните прогнози за растеж от 2,8%, обобщава Trading Economics.