20 области в страната са загубили една пета от работната си сила, вследствие на демографската криза и срива на човешкия капитал.

Това е основният извод, до който стига Институтът за пазарна икономика в Регионални профили: Показатели за развитие 2022. Според икономисти докато сривът на естествения прираст отразява дългосрочни процеси и за забавянето му са необходими визия и време, механичният прираст може да се повлияе от краткосрочни политики.

Такива обаче липсат, въпреки че този процес не е от вчера. Той оказва пряко въздействие върху предоставянето на обществени услуги (образование, здравеопазване, опазване на обществения ред, култура и др.) и наемането на работна ръка от частния сектор да наема работна ръка, обясни Зорница Славова, старши икономист в ИПИ.

Почти всяка област се отличава с успешно представяне в определена сфера – Смолян, например, може да се похвали с добро образованието, Плевен – със здравеопазване, София област – с инвестиционна активност. Редица региони имат потенциал за подобряване на цялостното развитие, обобщи Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.

Към областите с традиционно добри показатели София (столица), Пловдив, Варна, Бургас и Габрово се присъединяват Стара Загора, Велико Търново и Русе, които ускорено се възстановяват след пандемията.

БВП на столицата остава непроменен – малко над 51 млрд. лв., което е 43% от цялата икономика на страната, посочи Ганев. На юг се откроява икономиката на Пловдив (9,8 млрд. лв. БВП), която формира над половината от брутния продукт на Южен централен район. Стара Загора (5,1 млрд. лв.) изпреварва област Бургас (4,6 млрд. лв.), която най-тежко понесе пандемията. На север лидерът е Варна (7,3 млрд. лв.), въпреки спада в сферата на услугите. Велико Търново се изравни с Русе – и двете области са с БВП около 2,7 млрд. лв.

Брутната добавена стойност на човек от населението по области варира от близо 35 хил. лв. в София (столица) до под 8 хил. лв. – в Силистра.

Икономиката на София значително изпреварва всички останали и е силно доминирана от услугите – техният принос за добавената стойност на столицата е 86 на сто. След нея е област София (15 хил. лв. на човек), която освен индустрията в периферия на големия град, обхваща минния и металургичния сектор в Средногорието.

С висок БВП на човек от населението могат да се похвалят Стара Загора и Враца – около 14-15 хил. лв., дължащи се на компании в енергетиката. Сравнително висок дял на индустрията се наблюдава в Габрово – заради традициите на преработващата промишленост, в Кърджали и Пазарджик, където наред с преработваща промишленост има и успешни предприятия в минната индустрия.

В област Пловдив показателите са по-балансирани, като услугите носят малко над 60% от добавената стойност. Въпреки това, в абсолютно изражение добавената стойност на услугите в Пловдив изпреварва тази във Варна и Бургас, което отразява по-големия размер на икономиката на Пловдив, уточни Андриан Николов от ИПИ.

Приносът на селското стопанство е над 10% от добавената стойност в областите Силистра, Видин, Монтана, Разград, Добрич, Търговище, Шумен, Ямбол и Кърджали.

Въпреки възстановяването на икономиката през 2021 г., заетостта все още не може да достигне нивата отпреди пандемията, констатират икономисти. Коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години средно за страната остава малко над 68%, като варира от 52,5% - в Монтана, до около 75% - в област София и София (столица).

ИПИ: 146 дни работим за държавата през 2022 годинаДържавният бюджет, приет в края на февруари, предвижда публични приходи от над 57 млрд. лв. за тази година


Забележително е силното представяне на област София, която изпреварва София-град. Област Варна е на трето място с коефициент на заетост от 73,8%, което е и исторически рекорд.

Осем области отчитат висок коефициент на заетост през 2021 г. – над 70%, като изпреварват с 15-20 пр.п. тези, които са в дъното на класацията. Всички шест области с коефициент под 60% са в Северна България – това са Монтана, Разград, Търговище, Силистра, Видин и Враца.

Нарастването на възнагражденията расте в страната, като към средата на 2022 г. средната брутна месечна заплата в столицата надвишава 2 300 лв. Област София е на второ място със средна заплата от над 1 600 лв., а възнагражденията във Варна, Пловдив, Стара Загора, Враца и Габрово са 1400-1500 лв. На другия полюс са Благоевград и Кюстендил – около 1 100 лв. на месец, както и във Видин, Хасково и Смолян.