Тази седмица Европейската комисия ще обяви предложения за намаляване на отпадъците от опаковки в ЕС, сред които нови цели за процента на рециклиране на пластмасовите бутилки, както и за повторното използване на чаши за еднократна употреба и на опаковки, използвани за онлайн доставки, съобщи Reuters .

Преразглеждането на Директивата на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки ще се стреми към постигане на целта до 2030 г. всички опаковки да могат да се използват повторно или да се рециклират.

Очаква се това да допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на EС, който до 2050 г. трябва да бъде сведен до нула.

В предложението се посочва, че около 40% от пластмасата и 50% от хартията, консумирани в блока, са за опаковане, както и че опаковките представляват 36% от твърдите битови отпадъци. Това показва видяна от Reuters чернова.


Как Япония се отказва от пластмасата за еднократна употреба Найлонови пликове, пластмасови бутилки и чаши заливат Токио ежедневно
Предложението, което не е окончателно, запазва целите за рециклиране от последната актуализация на директивата през 2018 г.: 65% до 2025 г. и 70% до 2030 г. Според документа на ЕК обаче то въвежда нови цели за степента на рециклиране в различните пластмасови опаковки. За 2030 г. те ще бъдат 30% за пластмасови бутилки и за опаковки за храни, направени от полиетилен терефталат (ПЕТ), за тези, които не са направени от ПЕТ целта е 10%, а за другите пластмасови опаковки – 35%.

До 2040 г. тези цели за степен на рециклиране трябва да нараснат до 50% за опаковките за храни и до 65% за други опаковки, сред които бутилките за напитки.

Проектопредложенията също така поставят цели за повторна употреба на опаковки за 2030 г. и 2040 г. За чашите за еднократна употреба те са съответно 20% и 80%, а за опаковките за бира и безалкохолни напитки – 10% и 25%. За опаковките, използвани за онлайн доставки на нехранителни стоки, целта за рециклируемост е 10% към 2030 г. и 50% за 2040 г.

Компаниите, използващи такива опаковки, ще трябва да изградят системи, за да осигурят повторната употреба на материалите, от които са изградени.

За да влезе в сила, предложението, което вероятно ще бъде представено в сряда, ще се нуждае от одобрение от Европейския парламент и Европейския съвет, както и от представители на 27-те страни членки.