Икономиката на ЕС-27 и на еврозоната записа слаб ръст през третото тримесечие спрямо второто. Сезонно коригираните данни на Европейската статистическа служба сочат, че БВП в еврозоната расте с 0,3%, а в ЕС – с 0,4 на сто. За сравнение през второто тримесечие на годината икономиката е нараснала с 0,8% в еврозоната, и с 0,7% - в ЕС.

На годишна база сезонно изгладеният БВП нараства с 2,3% - в еврозона, и с 2,5% - в ЕС през третото тримесечие на 2022 г., след като записа ръст от 4,2% в еврозоната и 4,3% - в ЕС през Q2.

Евростат съобщи, че забавяне отчита и американската икономика. През третото тримесечие на 2022 г. БВП в САЩ се е увеличил с 0,7% спрямо предходното тримесечие, след регистрирания спад от 0,1% през второто тримесечие на годината. В сравнение със същото тримесечие на миналата година икономиката расте с 1,9 на сто.

Лидер по този показател е Ирландия, която записа увеличение на БВП с 2,3 на сто през отчетения период. След нея се нареждат Кипър, Малта и Румъния - и трите с ръст от 1,3 на сто. На другия полюс са Естония (-1,8%), Латвия (-1,7%) и Словения (-1,4%).

Най-голям принос за ръста на БВП има крайното потребителско търсене. През третото тримесечие потреблението на домакинствата отчита ръст от 0,9% - в еврозоната, и с 0,7% - в ЕС. Правителствените разходи нарастват с 0,1% в еврозоната и в ЕС-27. Бруто образуването на основен капитал се повишава с 3,6% - в еврозоната и с 3,2% - в ЕС. Износът се е увеличил с 1,7% - в еврозоната и с 1,9% в ЕС (след +1,7% и +1,8%), а вносът с 4,3% - в еврозоната, и с 4,0% - в ЕС-27. .

Европейската статистическа служба съобщи, че броят на заетите се е увеличил с 0,3% в еврозоната и с 0,2% в ЕС през третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното. На годишна база заетостта расте с 1,8% в еврозоната и с 1,5% - в ЕС. Лидер по този показател е Испания (+1,4%), следвана от Малта и Кипър (и двете +1,0%) отбелязват най-висок ръст на заетостта спрямо предходното тримесечие. Най-голям спад отчитат Финландия (-0,8%), Румъния (-0,6%) и Полша (-0,4%).

Евростат изчислява, че през третото тримесечие 213,8 ​​милиона европейци са заети в ЕС, от които 164,5 милиона са в страни от еврозоната. През третото тримесечие на 2022 г. производителността на база лица се е увеличила с 0,5% в еврозоната и 1,0% в ЕС спрямо същото тримесечие на предходната година.