Лихвените проценти и тяхното нарастване през последните няколко месеца, включително и в Европа, вълнуват всеки кредитополучател в България. През втората половина на 2022 г. Федералния резерв на САЩ, Европейската Централна Банка (ЕЦБ) и много други централни банки предприеха няколко поредни увеличения на основните лихвени проценти, водени от желанието си да се справят с инфлацията.

Естествено този процес намери отражение и в основния лихвен процент (ОЛП), определян от БНБ, който достигна до 1,3% към 01 декември 2022, спрямо 0% към септември тази година.

БАКБ винаги е държала да бъде напълно прозрачна към своите клиенти. Банката използва основния лихвен процент (ОЛП) и 6-мес. Юрибор (6m EURIBOR), като база за референтния си лихвен процент при ценообразуването на кредитите за физически лица. Тези индекси са пазарно определяни и публично обявявани регулярно от независими институции и са достъпни за всеки клиент във всеки един момент.

Отчитайки нивата на тези индекси, БАКБ има право едностранно да промени лихвите по жилищни и потребителски кредити на настоящите си клиенти, считано от 01 януари 2023 г. Въпреки това, водени от желанието си да защитят своите клиенти от рязка промяна на лихвите и увеличение на вноските,

Управителният съвет на Българо-американска кредитна банка взе решение да не се възползва от това свое право и да запази лихвите на сключените договори с физически лица без промяна от 01 януари 2023. Следващото разглеждане на лихвените нива ще бъде на 1 юли 2023 год.

С това решение БАКБ за пореден път доказва своето партньорско отношение към клиентите си, както и своята стратегия да предлага прозрачни условия и пазарно-ориентирани лихвени нива на всички свои продукти.

Съдържание от БАКБ