Расте броят на въведените в експлоатация сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Броят на сградите е 1 613, а жилища в тях - 5 708. Спрямо Q4 на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32,1%, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5,3 на сто.

Преобладават тези със стоманобетонна конструкция (78,9%), докато с тухлена са 17,4%, с друга – 3,4%, и с панелна – 0,3 на сто.

Данните на НСИ сочат, че най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81,3%), следвани от жилищните кооперации (13%).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и сградите от смесен тип, докато броят на жилищните кооперации намалява

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 296 сгради с 1 997 жилища, в Пловдив - 232 сгради с 517 жилища, и във Варна - 182 сгради със 742 жилища в тях.

Най-голям дял държат жилищата с две стаи (35,5%), следвани от тристайните апартаменти (34,8%), като най-малък е делът на жилищата с една стая – 4,8% на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 631 500 кв. м, или с 19% повече в сравнение с последното тримесечие на предходната година.