България ще получи над 480 млн. евро по плана RePowerEU, свързан с енергийния преход на страните от Европа. Това стана ясно по време на научен форум за енергийната трансформация, който се проведе в Университета за национално и световно стопанство.

Събитието беше открито от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

„Изминалата една година ни показа колко важна е темата за изграждането на енергийни мощности от ново поколение, които поетапно да заменят въглеродно интензивните такива“, посочи Стоянов.

По думите му, войната в Украйна е задала нов дневен ред пред Европа, който налага бързи решения за нейната енергийна сигурност, които рефлектират пряко на икономиката. „В последните месеци доказахме, че можем за няколко дни да взимаме решения, които са били отлагани с години“, подчерта министърът.

REPowerEU дава допълнителна възможност българската индустрия да се декарбонизира, да намали разходите за енергия и да разшири своя дял в икономиката“, уточни Стоянов. Допълни, че Планът ще подпомогне малките и средни предприятия, които са подложени на най-голям натиск от високите цени на енергоресурсите.

Може ли Маришкият басейн да стане работеща водородна долинаСтраната ни може да мобилизира ресурс от 3.2 млрд. евро през следващите 5-7 години

За финансиране на инвестициите и реформите в целия план на Европейската комисия REPowerEU са заложени средства в размер на 20 млрд. евро, стана ясно по време на форума.

„Сега е моментът държавата, бизнесът и научните среди да намерим най-верните решения, така че българската икономика да извлече големи и най-важното – дългосрочни, ползи от Плана“, каза Никола Стоянов.

По време на събитието бяха обсъдени теми, свързани с алтернативните горива, въглищните централи, дългосрочните перспективи за диверсификация на енергийните доставки и промените за българската икономика в този контекст.

Банковото финансиране за по-чиста енергия не се увеличава същественоДелът на банковото финансиране не се е променил съществено в полза на проектите за енергия от възобновяеми източници спрямо добива на изкопаеми горива през последните 6 години

Припомняме, че през януари министерството на енергетиката представи стратегията за сектора до 2053 г. Сред заложените основни приоритети е осъществяването на справедлив преход към декарбонизация на засегнатите региони, както и защитата от енергийна бедност.

Отличните взаимоотношения на България със съседните държави и засиленият интерес към реализацията на регионални проекти, както и изграждането на нови енергийни мощности с фокус върху ядрената и зелената енергия ще съдействат за изпълнението на тези приоритети.

Новата енергийна стратегия се фокусира и върху развитието на ВЕИ проекти – както фотоволтаични и вятърни мощности, така и водни електроцентрали.

Модернизацията на около 2000 км. електропреносна мрежа и съпътстващата я инфраструктура, която е заложена в стратегията, ще съдейства за осигуряването на достатъчен капацитет за присъединяване и пренос, така че България да запази лидерската си роля в региона.

Реализацията на всички проекти, включени в новата енергийна стратегия, трябва да осигури развитието на балансирана, зелена, високоефективна енергетика в страната.