Националният надзорен орган на Румъния прие решение от днес (17 март), с което отнема лиценза на румънския застраховател "Евроинс Румъния", открива производство по несъстоятелност спрямо това дружество и забранява свободното разпореждане с активите на дружеството. Уведомлението за това е получено в българската Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от пресцентъра на институцията.

"Евроинс Румъния" е дъщерно дружество, част от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

"Евроинс Румъния" не извършва застрахователна дейност в Република България, категорични са от КФН. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.

В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, нито на групата като цяло.

Застрахователите с рекордна печалба до октомври 2021 г.Брутният премиен приход, реализиран от компаниите в сектора, расте с 8.1% до рекордните 2.19 млрд. лева

На извънредна пресконференция Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд България", съобщи, че ръководството на "Еврохолд" е предприело всички необходими действия, които да предпазят останалите дружества от групата и да гарантират тяхното стабилно и нормално функциониране.

Извън "Евроинс Румъния", всички други дъщерни дружества и бизнеси на "Еврохолд" на всички останали 11 пазара, на които те оперират, включително застрахователни и енергийни, работят и ще продължат да работят както обикновено и без никакви проблеми, обслужвайки своите клиенти и задължения, и изпълнявайки своите бизнес планове за годината, каза Христов, цитиран от БТА. По думите му този казус няма да засегне по никакъв начин дейността на останалите дружества от групата.

Във връзка с решението на финансовия регулатор в Румъния срещу "Евроинс Румъния", холдингът е започнал процедура по оспорване на това решение във всички компетентни съдилища в Европа и по света, съобщи още БТА.

"Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която е съакционер в нашата компания, застава на наша стана. Ще предявим иск за десетки, ако не и за стотици милиони евро за провалената инвестиция, ако не върнат лиценза ", допълни Асен Христов.

Най-печелившите и големи застрахователи в края на второто тримесечиеТоп 4 на най-големите компании у нас държат 47.2 на сто от пазара

По думите му най-много това решение се отразява на репутацията на холдинга и в близките 2-3 месеца ще му е по-трудно за излизане на дългови пазари, макар и това да не се налага. "При 25% пазарен дял на "Евроинс Румъния", нашите технически резерви бяха 47% от всички технически резерви на застраховането в държавата ", посочи Асен Христов.

Той допълни, че имат изключителната подкрепа на всички български институции и обясни, че в Румъния са имали над 100 000 съдебни дела през последните 5 години, като най-голямата част от тях са с няколко сервиза за коли.

От своя страна, румънското правителство обяви, че ще подкрепи всички необходими мерки за защита на интересите на застрахованите. "След направен анализ от Органа за финансов надзор, той, като отговорна институция, ще изпрати предложенията за решение на Министерството на финансите за внасяне на равнище правителство", се казва в съобщението на изпълнителната власт, цитирано от БТА.

Компаниите от общото застраховане с печалба от 76 млн. лева до 31 мартГодина по-рано беше отчетена печалба от 49 млн. лева

Българската Комисия за финансов надзор също увери, че ще уведомява обществеността при получаване на допълнителна информация по този случай в Румъния.

Данни за дейността на застрахователните брокери у нас към 31.12.2022 г. може да видите тук