Google трябва да плати на организацията за колективно управление на авторски права Corint Media 5,8 млн. евро за използването на съдържание от пресата. Това става ясно от становище на Арбитражния съвет на германския регулатор German Patent and Trademark Office.

Плащането касае периода от 7 юни 2021 г. насам.

Сумата е далеч от първоначалното искане на организацията. Искът на Corint Media срещу Google е на стойност 420 млн. евро. От своя страна Google беше предложила плащане в размер на 3,2 млн. евро за Corint Media - организация, която обединява около 1/3 от правата на германската преса.

Google приветства решението на Арбитражния съвет. "То е в съответствие с предишното ни предложение за междинно плащане за правата на интелектуална собственост върху авторските права, притежавани от Corint", обяснява говорител на компанията.

Плащаме ли с данни? Италия погна Meta за данъци за стотици милиони Компанията-майка на Facebook може да бъде принудена да плати 870 млн. евро данъци
Сумата от 3,2 млн. евро годишно до март 2023 г. е в рамките на това, което Google вече е договорила с повече от 400 регионални и национални издания в Германия, добавя той. "Предложението е в противовес на прекомерните искания на Corint", подчертава той.

Но представителите на организацията за колективно управление на авторски права считат решението за успех въпреки сравнително малката сума.

"С това решение Арбитражният съвет потвърждава, че Google използва съдържание от пресата", обяснява на свой ред говорител на Corint Media. Самата Google до последно отрича, че изобщо е използвала подобно съдържание, и отказва да плати каквото и да е възнаграждение за авторски права.

В хода на преговорите Corint Media на няколко пъти е предложила на Google да остави решението за размера на подходящото възнаграждение на съда и да се споразумее за някакво плащане до постигането на правно обвързващо решение.

Определената сега сума не е последната дума по въпроса. Corint Media очаква, че ако Арбитражният съвет достигне до решение по главното производство, ще бъдат потвърдени много по-високи суми.