Със 76% се е увеличил през 2021 г. броят на електрическите пътнически превозни средства в ЕС, показват данните на Евростат. Очаква се в бъдеще търсенето на електроенергия в транспорта да се увеличи, допълват от агенцията.

Що се отнася до общия автопарк от електромобили, всички страни членки отбелязват увеличение в сравнение с 2020 г.

Най-голямо е то във Финландия (+136%), Хърватия (+127%) и Италия (+122%). В другия край на скалата с най-ниски темпове на увеличение са Чехия (+12%) и Испания (+15%).

През 2021 г. общият брой на електрическите пътнически превозни средства в ЕС се оценява на 1,9 млн.

С повече от 100 хил. електрически пътнически превозни средства са Германия (618 хил.), Франция (403 хил.), Нидерландия (245 хил.), Италия (118 хил.) и Швеция (110 хил.).

Потреблението на електроенергия в пътния транспорт в ЕС (което включва електроенергията, използвана за електрически тролейбуси и за зареждане на електрически превозни средства) също бележи значително увеличение от 80% през 2021 г. в сравнение с 2020 г.

В абсолютно изражение потреблението на електроенергия в автомобилния транспорт достигна 6 910 гигаватчаса (GWh) в ЕС през 2021 г., което съответства на 0,3 % от крайното потребление.

В страните от ЕС най-голямо потребление е регистрирано в Швеция (1 433 GWh), следвана от Германия (1 386 GWh) и Нидерландия (1 071 GWh). Кипър (0 GWh), Словения (4 GWh) и Малта (5 GWh) отбелязват много ниско потребление на електроенергия за автомобилния транспорт. Консумацията в България е под 50 гигаватчаса, допълва БТА.