Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка, беше избрана за председател на УС на Асоциацията на Банките в България. Изборът става факт след заседание на УС на АББ, което се проведе днес в София, и е признание за активната роля на Петя Димитрова като член на ръководния орган на организацията и лидер на една от водещите банки на българския пазар.

„Искам да благодаря на членовете на Управителния съвет за високото доверие, което ми гласуват с този избор. Приемам поста като признание и дългосрочен ангажимент, който се случва в ключов за страната ни момент с финализиране на процеса на присъединяване на България към еврозоната“, с тези думи Петя Димитрова благодари за избора.

Асоциацията на Банките в България е ключова организация, обединяваща търговските банки у нас. Създадена през 1992 година тя е една от най-важните и авторитетни браншови организации в България.

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Професионалният ѝ път в Пощенска банка започва през 2003 г. като главен финансов директор на осемте дъщерни компании на „Юробанк И Еф Джи Груп“ в България, а през 2012 г. г-жа Димитрова става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка.

Под нейно ръководство Пощенска банка само за няколко години осъществява две успешни сделки като придобива и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк – клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. За дейността си в този период Пощенска банка печели близо 100 престижни международни и български награди.

Петя Димитрова е председател на Управителния съвет на Гръцкия бизнес съвет в България, член на управителните съвети на КРИБ, Асоциацията на банките в България, фондация „Атанас Буров“, сдружение „Ендевър България“, Международния банков институт и член на Университетския съвет на Американския университет в България. Петя Димитрова е член на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към университета в Шефийлд, Великобритания. Също така е член на Young Presidents’ Organization (YPO), член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум, член на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон, член на Chartered Management Institute, Великобритания и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса.