Всяка година в Европа всеки човек на възраст 15 и повече години консумира средно 9,5 литра чист алкохол, което се равнява на около 190 литра бира, 80 литра вино или 24 литра спиртни напитки.

Това сочи докладът на Световната здравна организация (СЗО) за здравеопазването в Европа през 2021 г., цитиран от Euronews.

Общото потребление на алкохол на глава от населението е намаляло с 2,5 литра (21%) между 2000 и 2019 г. в Европейския регион на СЗО, който обхваща обширна географска област от 53 държави, включително Русия и бивши съветски републики като Молдова.

Хората обаче продължават да пият, особено в Западна Европа. От 10-те държави, които пият най-много в света (и при отчитане на туристическата консумация), девет се намират в Европейския съюз (ЕС).

През 2019 г. 8,4% от възрастното население на ЕС (на 15 и повече години) консумира алкохол всеки ден, 28,8% всяка седмица, 22,8% всеки месец, а 26,2% са заявили, че никога не са консумирали алкохолни напитки или не са консумирали такива през последните 12 месеца.

Между страните от ЕС има големи разлики в оценката на консумацията на алкохол, но една тенденция остава преобладаваща: мъжете пият повече от жените: 13,0 % от мъжете срещу 4,1 % от жените пият алкохол всеки ден; 36,4 % от мъжете срещу 21,7 % от жените пият всяка седмица.

Най-големите разлики в пиенето между половете са в Португалия (33,4% от мъжете пият ежедневно срещу 9,7% от жените) и Испания (20,2% срещу 6,1%).

В коя държава в Европа се пие най-много?

През 2019 г. десетте европейски държави с най-висока консумация на алкохол на глава от населението са: Чехия (14,3 литра), Латвия (13,2), Молдова (12,9), Германия (12,8), Литва (12,8), Ирландия (12,7), Испания (12,7), България (12,5), Люксембург (12,4) и Румъния (12,3).

Десетте държави, които консумират най-малко алкохол в европейския регион на СЗО, са Таджикистан (0,9 литра), Азербайджан (1,0), Турция (1,8), Узбекистан (2,6), Туркменистан (3,1), Израел (4,4), Армения (4,7), Казахстан (5,0), Албания (6,8) и Северна Македония (6,4).

Заслужава да се отбележи, че в повечето страни от този списък, с изключение на Северна Македония, Армения и Израел, населението е с преобладаващо мюсюлманско, за което консумацията на алкохол е забранена и осъждана.

За разлика от тях, в рамките на ЕС нито една държава няма годишна консумация на глава от населението под пет литра чист алкохол, всъщност само пет държави са под годишна консумация на глава от населението от 10 литра: Италия (8,0 литра), Малта (8,3 литра), Хърватия (8,7 литра), Швеция (9,0 литра) и Нидерландия (9,7 литра).

Данните показват, че с напредването на възрастта се увеличава и дневната консумация на алкохол.

Хората на възраст между 15 и 24 години са най-малката група в статистиката на ежедневно пиещите алкохол (представляват само 1%), докато при хората на 75 и повече години е по-вероятно да пият всеки ден (16%).

В групата на възрастните обаче е и най-големият дял на хората, които изобщо не консумират алкохол или не са го консумирали през последните 12 месеца (40,3%).

В ЕС всекидневното пиене е най-често срещано в Португалия, където една пета (20,7%) от населението консумира алкохол ежедневно, следвана от Испания (13,0%) и Италия (12,1%). Най-нисък е делът на ежедневно употребяващите алкохол в Латвия и Литва - около 1 процент.

Страната от ЕС с най-голям дял от населението, което пие алкохол всяка седмица, е Нидерландия (47,3%), следвана от Люксембург (43,1%) и Белгия (40,8%).

В Хърватия най-голям е делът на населението (38,3%), което заявява, че никога не е консумирало алкохол или не е консумирало такъв през последните 12 месеца.

Във всички европейски държави жените, които стоят далеч от алкохола, са много повече от мъжете.

Жените са най-трезвени в Италия, където 46,7 % от тях заявяват, че никога не консумират алкохол или не са консумирали такъв през последните 12 месеца (в сравнение с 21,5 % от мъжете).

В Кипър този показател е 44,2 % от жените срещу 12,8 % от мъжете, а в България - 42,0 % от жените срещу 16,2 % от мъжете.

Французите започват да опитват вкуса на безалкохолното виноКампаниите за вредите от употребата на алкохол постепенно започват да влияят на обществото

През 2019 г. почти един на всеки пет европейци (19 %) съобщава, че е имал епизоди на тежко пиене поне веднъж месечно. Най-голям дял от възрастните е установен в Дания (38%), Румъния (35%), Люксембург (34%), Германия (30%) и Белгия (28%).

Интересно е, че някои държави, в които значителна част от населението пие алкохол всеки ден, като Испания и Италия, се нареждат много ниско в скалата на тежкото пиене, съответно с 6 и 4 процента.

Евростат твърди, че редовната рискова консумация на алкохол за един случай е непропорционално по-разпространена сред мъжете. По същия начин процентът е по-висок сред хората с висше средно и колежанско/университетско образование и с най-високи доходи.

Трезвеността - новата мода в туризмаИма няколко причини, поради които хората избират да не консумират алкохол, и бизнесът започва да напипва пулса на новата луксозна услуга

СЗО свързва алкохола с 30% от смъртните случаи, причинени от непреднамерени наранявания, като удавяния и пътнотранспортни произшествия, и с 39% от смъртните случаи, причинени от умишлени наранявания, като самоубийства и убийства.

Пиенето се свързва и с опасни психологически и социални последици, включително с приобщаване на младите хора към употреба на други вещества и към безразборен секс, което играе ключова роля за предаването на болести като ХИВ и вирусен хепатит.

Според СЗО, алкохолът е причина за почти един милион смъртни случая годишно в европейския регион на организацията и за три милиона смъртни случая в световен мащаб.