tbi bank стартира публично предлагане на облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL).

Размерът на емисията, насочена към институционални и индивидуални професионални инвеститори, е до 20 млн. евро, с минимална сума за инвестиция от 100 хил. евро.

Годишният лихвен процент е в рамките на 8.50 до 9.00%.

Падежът на облигацията е 3 години, с възможност за изплащане 1 година преди падеж. Периодът за записване ще започне на 5 юни и ще продължи до обяд на 9 юни 2023 г.

„Предлагаме отлична възможност на институционалните и индивидуалните професионални инвеститори да защитят парите си от инфлацията, тъй като в момента облигациите са най-добрата инвестиционна възможност от гледна точка на съотношение между риск и възвръщаемост.

Взехме предвид настоящите условия на пазара в Европа и затова решихме да предложим на инвеститорите атрактивна доходност и по-краткосрочен падеж.

Смятаме, че лихвените проценти в еврозоната ще достигнат своя връх през тази година и по този начин след 2-3 години ще имаме възможност да рефинансираме облигацията при по-нисък лихвен процент“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank.

Повече информация за емисията може да откриете тук.

tbi bank с водеща за пазара лихва по депозити до 3%Портфолиото на банката вече включва депозити със срочност между 1 и 60 месеца, без такси за откриване, поддържане и теглене на падеж и без риск за клиентите

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Банката изгражда екосистема, която комбинира финансиране и пазаруване, с които отговаря на нуждите на клиентите. tbi е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху предоставянето на финансови продукти и услуги, които улесняват живота на потребителите.

Оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва. Чрез различни дигитални канали и доверени партньорства с близо 20 000 търговски обекта, tbi има клиентска база от 2 милиона клиенти и е отпуснала 550 000 финансирания през 2022 г.

Бизнес моделът на банката и фокусираният върху клиентите й подход доведоха до това да се превърне в една от най-рентабилните и ефективни банки в региона.