Скучно ви е на работа? Дразните се от шефа си? Ако това ви успокоява, далеч не сте сами.

Ново проучване на Gallup, публикувано във вторник, разкрива, че исторически висок брой работници по света са стресирани, не са ангажирани с работата си и все по-често се карат с шефовете си.

Проучването State of the Global Workplace 2023, цитирано от CNN, изследва как "служителите се чувстват по отношение на работата и живота си, което е важен предиктор за устойчивостта и ефективността на една организация". Резултатите разкриват, че 59% от работниците са "тихо напускащи", т.е. не са ангажирани с бъдещето на работодателя си; а 18% са "шумно напускащи", което представлява акт на активно занемаряване на служебните задължения, въпреки че продължават да работят на местата си.

Какви са невидимите рискове от дигиталния стрес за служителитеЗа
Според изчисленията на Gallup ниската ангажираност струва на световната икономика близо 9 трилиона долара.

Попитани какво би подобрило работата им, респондентите в проучването преимуществено отговарят - може би изненадващо - че не става дума за заплащането и обезщетенията, а по-скоро за въпроси като повече автономност, ясни цели и признание за приноса им.

Според Gallup стресът на работното място е достигнал рекордни нива. Около 44% от анкетираните служители са заявили, че изпитват "много" стрес на работното място, което съвпада с резултатите от проучването през 2021 г. и продължава "тенденцията на повишен стрес, започнала почти десетилетие по-рано".

Изследователи не посочват какво допринася в най-висока степен за този стрес, но в доклада се извежда хипотезата, че вътрешните фактори, включително самата работа и ниската ангажираност, плюс външните фактори като инфлацията, играят основна роля.

100 служители от цял свят издават тайната как да сме щастливи на работаПриемайте самоооценката си като портфейл от акции, съветват експерти
Повече от половината - 51% - от всички респонденти заявяват, че активно търсят нова работа, а 53% (8% повече от миналата година) пък смятат, че моментът е подходящ за това. Този ръст, обясняват от Gallup, показва, че "дълбоко недоволните работници са в състояние да напуснат своите работни места" и да намерят кариера, която харесват.

В заключение, от социологическата агенция посочват, че лидерите трябва активно да се ангажират със служителите си, за да са доволни те, като акцентират също така, че високата ангажираност не означава щастие.

"Истинската ангажираност означава, че вашите хора психологически присъстват, за да вършат работата си. Те разбират какво да правят; разполагат с това, от което се нуждаят; имат подкрепящ ги ръководител и подкрепящ ги екип. Знаят защо работата им е важна и са готови да я вършат", се казва в доклада.