Темпът на потребителските цени в Европейския съюз се е забавил до 3,6% през октомври на годишна база, докато през септември е на ниво от 4,9%.

В еврозоната годишната инфлация също е намаляла миналия месец - до 2,9 на сто спрямо 4,3 на сто през септември, разкриват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани от БТА.

През октомври в България потребителските цени са нараснали с 5,9%, отнесено към същия месец на миналата година, докато през септември темпът им на растеж е 6,4 на сто.

Припомняме, че по данни на НСИ инфлацията у нас достига 0.4% на месечна база за октомври и 5.8% на годишна база спрямо същия месец за 2022 г.
Инфлацията в България от началото на годината (октомври 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2022 - октомври 2023 г. спрямо периода ноември 2021 - октомври 2022 г. е 11.4%.

5,8% е годишната инфлация за октомври по данни на НСИИнфлацията от началото на годината е 4.1%, а средногодишната за периода ноември 2022 - октомври 2023 г. спрямо ноември 2021 - октомври 2022 г. е 11.4%
БВП на ЕС остава стабилен на фона на разнообразни секторни промени и продължаващ спад на емисиите на парникови газове, се казва още в новите данни на Евростат. Макар че БВП остана над равнищата си отпреди пандемията, данните за последните четири тримесечия показват тенденция към стабилен растеж.
По-внимателният поглед върху месечните макроикономически показатели обаче разкрива по-разнообразна динамика в различните сектори. През септември 2023 г. промишленото производство в ЕС намалява на месечна база, обръщайки наблюдаваното през август нарастване. Макар че произведената продукция се задържа над равнището си отпреди пандемията, тенденцията й показва по-скоро низходяща траектория по отношение на растежа.

През септември 2023 г. търговията на дребно в ЕС намалява за трети пореден месец, но остава над нивото си отпреди пандемията.

Секторът демонстрира слаба динамика в продължение на продължителен период, вероятно повлиян от трайните последици от високата инфлация в ЕС. Въпреки че през октомври 2023 г. общата инфлация продължи да спада до най-ниското си равнище от две години насам, главно поради понижаването на цените на енергията, темповете на някои основни компоненти останаха относително високи.

2,9% е годишната инфлация в еврозоната за октомври по предварителни данниТова е спад спрямо 4,3 на сто през септември За разлика от тях секторът на услугите очертава по-положителна картина. През август 2023 г. производството на услуги в ЕС отбеляза втори пореден месец на растеж, достигайки нов исторически връх и показвайки възходяща тенденция на растеж. През септември 2023 г. пазарът на труда в ЕС продължава да се развива стабилно, като равнището на безработица остана около исторически ниското си равнище. През второто тримесечие на 2023 г. ЕС отчита забележително намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата отпреди пандемията, допълва Евростат.