Бързото внедряване на изкуствения интелект може да доведе до намаляване на заплатите, но засега създава, а не унищожава работни места, особено за младите и висококвалифицираните хора. Това показва изследване на Европейската централна банка, цитирано и обобщено от Reuters.

Компаниите инвестират много в AI, което кара икономистите да се опитват да разберат въздействието му върху пазара на труда и поражда страхове сред широката общественост за бъдещето на техните работни места.

В същото време работодателите се борят да намерят квалифицирани работници, въпреки рецесията, която обикновено облекчава натиска върху пазара на труда, коментира агенцията.

Извадка от 16 европейски държави показва, че делът на заетостта в секторите, работещи с изкуствен интелект, се е увеличил, като нискоквалифицираните и средноквалифицираните работни места не са засегнати до голяма степен, пише в публикувания от ЕЦБ бюлетин.

Пояснява се, че тласъкът на заетост е забелязан най-вече при висококвалифицираните позиции.

Digital Trends 2023: Превърнете внедряването на AI в непрестанен процесПанелът Fintech Future беше част от богатото съдържание на Digital Trends 2023. Ето основните послания на участниците в него

В него обаче се посочват и "неутрални до леко отрицателни въздействия" върху доходите, като документът предупреждава, че това може да се влоши.

"Тези резултати не са равносилни на оправдателна присъда", пише още в доклада. "Технологиите, използващи изкуствен интелект, продължават да се разработват и възприемат. По-голямата част от тяхното въздействие върху заетостта и заплатите - а следователно и върху растежа и равенството - тепърва предстои да се види."

Констатациите са в контраст с предишни "технологични вълни", когато компютъризацията е намалила "относителния дял на заетостта на средноквалифицираните работници, което е довело до "поляризация".

Данните, споделени от ЕЦБ разкриват, че около 25% от всички работни места в тези европейски държави са в професии, силно изложени на автоматизацията с помощта на AI. Процесът на популяризация на технологията е описан, като „колкото възможност, толкова и риск.“