Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за декември от 87,50 лв./MWh (мегаватчас), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 87,50 лв./MWh е с 6,5% по-висока от цената на природния газ през ноември, която беше в размер на 82,12 лв./MWh., но продължава да е по-ниска от цената на европейските газови пазари за декември, изтъкват от регулатора.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 82,12 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

С близо 36% ще е по-скъп природният газ през ноември, реши КЕВРЦената на природния газ за ноември е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за декември. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 30 ноември включително, уточняват от КЕВР.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка.

В ценовия микс за декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 31,76 процента от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от КЕВР.

"Булгаргаз" е подписал за декември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ "Чирен". Неговата цена се формира от цената на придобиването като е отчетено и същественото влияние на извършвания виртуален добив/нагнетяване през периода 1 ноември 2023 г. – 30 ноември 2023 г., допълват от КЕВР.

Ясно е кой печели търга за доставка на газ през януари и февруари 2024 г.Общо 9 международни компании подадоха документи за участие в тръжната процедура, която започна в началото на този месец

От регулатора добавят, че с осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание на 29 ноември председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че тенденцията за успокояване на индекс TTF на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци.

Основни причини за това са високата запълняемост на газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ.

Стратегически Меморандум за доставките на газ в ЕС беше подписан в СофияДокументът насърчава сътрудничеството между газопреносните системи на 5 държави

Благоприятни фактори за нашата страна са и предстоящото пускане в експлоатация на газовата връзка София - Ниш на 10 декември 2023 г. и на терминала за регазификация край Александруполис, Гърция - на 1 март 2024 г. Благодарение на 20-процентно участие на "Булгартрансгаз" България ще получава от газовия терминал допълнително до 1 млрд. куб. метра природен газ годишно, посочи Иванов.