UNIQA Insurance Group AG стана постоянен член на Eurapco Alliance тази година.

Eurapco е стратегически съюз, в който осем застрахователни компании в Европа си сътрудничат чрез обмен на знания, насочени към бизнеса обучение и развитие, и съвместни иновации. Фокусът е върху дигиталната трансформация, цифровизацията, здравните иновации и устойчивостта.

Алиансът е активно ангажиран в оформянето на бъдещето на застрахователната индустрия. На повече от 300 събития и срещи годишно служителите на партньорските компании споделят опит и най-добри практики във всички ключови бизнес области.

Целта на партньорите на Eurapco е да засилят своята конкурентоспособност и способност за иновации, а оттам и дейността си на съответните местни пазари. Също така има силен фокус върху разработването на решения, изключително ориентирани към клиента.

„Горди сме да бъдем постоянен партньор на Eurapco Alliance. Това партньорство е в съответствие с нашата стратегия UNIQA 3.0, която също се основава на сътрудничество през националните граници, йерархии и функции.

UNIQA отбелязва значителен ръст в региона на Югоизточна ЕвропаСпоред предварителните данни, брутните записани премии са увеличени с 10,4%

Във време на бързи промени и разнообразни предизвикателства, ние искаме активно да формираме бъдещето на застрахователната индустрия заедно чрез взаимен обмен“, сподели Волфганг Киндл, член на Управителния съвет (Customer & Market International) на UNIQA Insurance Group AG.

Представителите на Eurapco изразиха голямото си задоволство от началото на сътрудничеството с UNIQA Insurance, като една от водещите застрахователни групи, и подчертаха важността на бъдещия обмен на знания, възможностите за ускоряване на бизнеса и насърчаване на иновациите, както и значението на дигиталната трансформация и ориентирани към клиентите инициативи, които ще бъдат допълнително насърчавани в рамките на Алианса.

С повече от 50 работни групи и широка гама от годишни дейности, мрежата на Eurapco покрива всички аспекти на застрахователната индустрия. В резултат на това Алиансът служи като платформа за международна работа в мрежа и развитие на служителите.

UNIQA SEE е най-бързо развиващият се регион в UNIQA GroupЗа първите 8 месеца на 2022 г. групата от страни, които сформират UNIQA SEE региона, отчита силен двуцифрен ръст от 11,6%


По-специално, това включва Eurapco Academy, която предлага различни международно ориентирани формати на обучение.

В тази връзка Волфганг Киндл, член на Управителния съвет (Customer & Market International) на UNIQA Insurance Group AG добави: „Сътрудничеството с Eurapco е отлична платформа за международна работа в мрежа и допълнително обучение за нашите служители. Тези вълнуващи възможности за обучение на нашите експерти на международно ниво също допринасят за нашата привлекателност като работодател.”

Алиансът Eurapco се състои от осем европейски застрахователни компании, които са Achmea (Нидерландия), Caser (Испания), Gothaer (Германия), La Mobilière
(Швейцария), Länsförsäkringar (Швеция), LocalTapiola (Финландия), Reale Group (Италия), UNIQA Group (Астрия).

Заедно те оперират в 35 държави и застраховат повече от 46 милиона клиенти в Европа, работят над 60 000 души и генерират годишни брутни премии от над 48,5 милиарда евро.