Централната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на 9 юни т.г. на свое заседание днес, съобщава БТА.

Според документа не по-късно от 12 април ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, и изпраща информация на МВнР.

ЦИК обявява списък на местата извън страната за изборите, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. За евровота гласуването ще е само в страните членки на ЕС. ЦИК трябва да обяви списъците не по-късно от 19 април.

Между 15 и 24 април партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на ЕП от България и/или за народни представители. Не по късно от 24 април ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на ЕП от България, както и в изборите за народни представители.

Не по-късно от 29 април инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на ЕП от България или в РИК за изборите за народни представители.

До 7 май партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за членове на ЕП и до РИК за парламентарните избори.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на ЕП, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява не по-късно от 8 май.

От 00:00 ч. на 10 май започва предизборната кампания, като тя ще приключи в полунощ на 7 юни.