Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение на закрито заседание на 16 април, с което наложи имуществена санкция в размер на 604 064 лв. на АЕЦ "Козлодуй" за неразрешено използване (търговия) с вътрешна информация.

Това съобщиха от КЕВР, цитирани от БТА. Дружеството е санкционирано заради сключени сделки на 31.10.2021 г. и на 1.11.2021 г. в нарушение на забраната, установена в чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Това е първата санкция, наложена от регулатора, за нарушение на чл. 3 на Регламента, посочват от КЕВР.

Регулаторът уточни за БТА, че размерът на наложената санкция е 10% от стойността на двете сделки, които са предмет на нарушението.

Решението на КЕВР е прието на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретният размер на санкцията е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

От КЕВР припомнят, че това е четвъртото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия, представляващи нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер 1 258 419 лв.

С друго решение, взето на на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на "Енерджи Съплай" ЕООД за извършена забранена манипулация на пазара, чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing).

Третото решение на Комисията за налагане на санкции по чл. 5 от REMIT е прието на 14.11.2023 г. С него две дружества – "Мост Енерджи" АД и "Кумер" ООД бяха санкционирани с общо 2 114 052 лв. за извършена пазарна манипулация чрез изпращане на подвеждащи сигнали и/или определяне на цени на изкуствено равнище.