Пенсиите ще бъдат изплатени с увеличение в размер на 11%, въпреки че по „швейцарското правило“ размерът на увеличението е 10%.

Това съобщава служебният премиер Димитър Главчев във връзка с предстоящата актуализация на пенсиите от началото на месец юли, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.

Още утре на заседанието на Надзорния съвет (НС) на Националния осигурителен институт (НОИ) служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов ще предложи предстоящото от 1 юли осъвременяване да бъде с 11%, както е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Предложението отчита интереса на българските пенсионери да получат по-висока актуализация, като са осигурени и необходимите за целта средства. Всички представители на изпълнителната власт в НС на НОИ ще гласуват за 11% увеличение.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсиите се увеличават по т.нар. швейцарско правило, но окончателното решение е на НС на НОИ, отбелязва БТА. Това създава законодателна възможност пенсиите да бъдат осъвременени и с различен процент, въпреки че изчисленията на експертите на НОИ показват 10%.

Настоящата ситуация не е прецедент. През 2021 г. отново експертните изчисления сочеха по-нисък процент от заложения в бюджета и въпреки това осъвременяването беше реализирано с по-висок процент, припомнят от пресслужбата на служебното правителство.

„Всеки член на Надзорния съвет на НОИ има право да предложи с колко да бъдат увеличени пенсиите и на заседанието утре аз ще се възползвам от това право.

Абсолютно същата ситуация се получи преди 1 юли 2021 г., когато изчислението на параметрите бе по-ниско от заложеното в бюджета и по предложение на тогавашния служебен социален министър Надзорът на НОИ прие решение в интерес на пенсионерите.

Съвършено убедено това ще предложа и аз“, посочи по-рано днес в своя позиция служебният министър Ивайло Иванов.