На проведеното на 21.05.2024 г Общо събрание, акционерите на „Българо-американска кредитна банка“ гласуваха предложението на управителните органи за разпределяне на част от печалбата за 2023 год., като дивидент. Одобреният брутен дивидент на акция е 0,80 лева, което е общо в размер на 19 753 050,40 лв. Това се случва за втори път от създаването на БАКБ през 1996 г., след като миналата година финансовата институция изплати 0,10 лева брутен дивидент на акция или общо над 2,469 млн. лева дивиденти.

Нетната печалба на БАКБ към края на 2023 г. е рекордна по размер и възлиза на 54.899 млн. лева след данъчно облагане, като отчита ръст от 25% спрямо предходната година. Общото събрание на акционерите реши останалата част от печалбата на БАКБ за 2023 г., а именно сумата в размер на 35 146 141,76 лв. да бъде изцяло отнесена във фонд „Резервен“, за да гарантира устойчивото развитие на банката и нейния растеж. Преди месец БАКБ обяви постигната договорка за придобиване на Токуда Банк.

Припомняме, че със сделка от 2011 г. Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката придоби мажоритарен дял в публично търгуваната БАКБ. Другият голям акционер е “Ел Ти Би Ай Холдингс” ЛЛС, САЩ, следван от множество по-малки инвеститори. Стратегията за развитие на банката през последните 13 години е основана на зелената идея, подкрепа на устойчивата икономика и утвърждаване на банката като зелената банка на България. БАКБ е лидер в дигиталната трансформация, инвестира в технологични иновации, предоставя на клиентите си онлайн и мобилно банкиране, както и палитра от онлайн услуги включително регистрация на нов клиент и изцяло онлайн кредит.