Парите в обращение остават над 21 млрд. лева

4331
Парите в обращение остават над 21 млрд. лева

В края на март 2021 г. парите в обращение достигнаха 21.209 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 2020 г.) те нараснаха с 15.4%, или с 2.825 млрд. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9.1%), така също и в абсолютна стойност (1.527 млрд. лв.).

През първото тримесечие на 2021  г. динамиката на парите в обращение следваше очертаната през годините сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година.

През януари – март 2021 г. парите в обращение намаляха с 32.3 млн. лв., или с 0.2% в сравнение с края на 2020 г. В рамките на разглеждания период, през февруари и март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0.9% и 0.5%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари.


На основание чл. 26 от ЗБНБ Управителният съвет на БНБ извади от обращение банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., които престанаха да бъдат законно платежно средство от 1 януари 2021 г.

След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

В края на март 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.69%, а на разменните монети – 2.3%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0.02 процентни пункта за сметка на увеличението със същия процентен пункт на дела на разменните монети. 

В края на март 2021 г. в обращение са 510.1 млн. броя банкноти, които са с 37.6  млн.  броя, или с 6.9% (в т.ч. и извадените от обращение банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намаля с 0.4%, достигайки към 31 март 20.679 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е 40.54 лв., което представлява увеличение с 2.65 лв. спрямо края на 2020 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.94 лв., или със 7.8%, вследствие както на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, така също и на факта, че считано от 1 януари 2021 г. банкнотите от 2 лева бяха извадени от обращение и престанаха да бъдат законно платежно средство.

Върху дяловете на всички номинали в структурата по брой и стойност на банкнотите в обращение, както и върху тяхната динамика за тримесечен и годишен период, допълнително влияние оказва и изваждането от обращение на банкнотите с номинална стойност 2 лева.

Седем предизвикателства за пестене на пари през 2021 г.Както в началото на всяка година, така и през тази ще ви представим няколко лесни предизвикателства за пестене на пари

С най-голям дял (34.92%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 178.1 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.54%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Спрямо края на 2020  г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-високо е нарастването при дела на банкнотите с номинал 50 лева – с 2.55 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност от 10 и 20 лева намаляха, като по-голямо е намалението на дела на банкнотите с номинал 20 лева – с 0.64 процентни пункта.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 33.7 млн. лв (7.1%), а стойността им с 2.766 млрд. лв. (15.4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на банкнотите от 50 лева – с 4.13 процентни пункта.

Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20  лева намаляха като с най-голямо намаление е делът на банкнотите от 20 лева – с 0.72 процентни пункта. В края на март 2021 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 8.905 млрд. лв., което е най-големият дял (43.06%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.68%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на 2020 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 0.34 и 1.46 процентни пункта, а тези на банкнотите с номинална стойност от 5, 10 и 20 лева намаляха в границата между 0.01 и 1.16 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с по-голямо нарастване (2.12  процентни пункта) е стойността на банкнотите от 100  лева. Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 1.41 процентни пункта (от 14.59% до 13.18%). Най-малко за едногодишен период намаля стойността на банкнотите от 5 лева – с 0.07 процентни пункта.

В края на март 2021 г. в обращение са 2.741 млрд. броя разменни монети, които са с 19.1 млн. броя, или с 0.7% повече в сравнение с броя им от края на 2020 г. За същия период общата им стойност се увеличи с 4.9 млн. лв., или с 1.0%, и в края на март 2021 г. достигна 488.7 млн. лв.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е 0.18  лв. и се запазва без промяна както спрямо края на 2020 г., така също и за едногодишен период.

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва, но темпът, с който те нарастват, се забавя.

През първото тримесечие на 2021 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева – с 2.3%. С по-ниски нива спрямо предходни тримесечия е увеличението и при монетите от останалите номинали. За периода януари – март това е най-видно при броя на монетите от 1, 2 и 5 стотинки, които за отчетния период нараснаха съответно с 0.6%, 0.9% и 0.8%.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 116.3 млн. (4.4%), а стойността им – с 23.9 млн. лв. (5.1%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с 10.3%. В края на март 2021 г. в обращение са 71.7 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 6.7 млн. броя. Броят на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки в обращение нараства в границата от 3.6% до 5.4%. При монетите от 50  стотинки и от 1  лев нарастването на годишна база е съответно 3.1% и 2.2%.

Най-голям дял (29.0%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 31 март извън касите на БНБ са 794.9 млн. броя с този номинал. С най-малъкдял (2.62%) е броят на монетите от 2 лева. 

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg