Оргахим АД - година по-късно

1962
Оргахим АД - година по-късно

Точно преди година написах материала „Фирмен профил: Оргахим АД-Русе“, което бе кратко представяне на компанията и нейните резултати. Русенският производител на бои и лакове е сред сините чипове на родната борса, като участва и в състава на SOFIX.

Днес, година по-късно, ще насочим вниманието си отново към Оргахим, като направим съпоставка на постигнатите резултати през миналата година, темпа на постигнатия ръст, както и новите перспективи пред компанията.

За незапознатите с предприятието, основната дейност на Оргахим включва производство на бои, лакове, лепила, пластификатори, смоли, анхидриди и други химикали, използвани при производството на машини, в електрониката, строителството и обработката на пластмаси.

Дружеството се контролира от Уайтбийм холдинг (Малта), който притежава 64% от акциите на компанията. Крайният собственик на производителя е Поликолор АД (Румъния). Всички останали акционери са с под 5 на сто от капитала, като значителни инвестиции имат няколко фонда, както се вижда от долната таблица.

НаименованиеБрой акцииПроцент
Уайтбийм Холдингс Лимитид, Малта322,86364,21%
ДПФ Доверие 5,9971,19%
ППФ Доверие 7,8401,56%
УПФ Доверие 23,3444,44%
ИД Адванс Инвест АД 8,0301,06%
Mei-Roemenie En Bulgarije Fonds N.V 16,5773,30%
RC2 (Cyprus) Ltd., Кипър 11,9172,37%
Други юридически лица под 1%61,27912,93%
Физически лица – 1902 лица44,9688,94%

Продажбите на компанията основно могат да се разграничат в две направления - продажби на готови продукти и продажби на суровини и полуфабрикати за химическата индустрия.

Цените на продаваните суровини и материали са изключително чувствителни на международните борсови котировки, като разликата суровина-краен продукт е много динамична. Приходите от готови продукти са предимно от местен пазар.

Основни пазари за суровините и полуфабрикатите са Турция, Румъния, Египет, страни от Близкия Изток и Централна Европа.

От дружеството съобщават, че през настоящата година приоритетен пазар за износ на продукцията ще бъде и Украйна, където Оргахим има съвместно представителство с румънската компания Поликолор.

Какво се случи за тази 1 година?

В резултат на корекцията на БФБ, през последните 5 месеца цената на акциите на дружеството се понижи с близо 44% от върха, поставен на 8 октомври от над 836 лв. (средна цена). Въпреки това книжата отчитат повишение от над 3 пъти за последните 12 месеца, което я прави от най-доходоносните инвестиции на БФБ (особено сред сините чипове).

За миналата година финансовите резултати на Оргахим показаха ръст на приходите от продажби от близо 27%, което е под този за предходните две години (32.92% и 30.4%). Износът запазва относителен дял от около 56% от реализираната продукция.

Млн. лв.200720062005
Износ на продукция69,4154,4841,51
Вътрешен пазар54,443,0931,89
продажби на продукция43,2635,9125,74
продажба на стоки7,623,521,82
продажба на услуги1,990,720,41
други продажби1,542,953,92
Общо123,8197,5773,4
Ръст26,90%32,92%30,40%
Дял на износа56,06%55,84%56,56%

Между Поликолор АД и Оргахим съществува рамков договор от 2003 г., според който русенският производител доставя продукция на румънския си собственик (по пазарни цени и условия според компанията). Тези продажби са в размер на 25.21 млн. лв. за 2007 г., което представлява над 20% от общите на дружеството.

Въпреки ръста на приходите печалбата на дружеството пада с 35%, до 5.13 млн. лв. Това донякъде се дължи на две основни причини. Първо, начислен е разход на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата в размер на 3.054 млн. лв.

И вторият фактор е ръстът на амортизациите от 1.836 млн. лв. до 4.904 млн. лв. в резултат на преоценка на активите на компанията. Вследствие на това е формиран резерв от преоценки на дълготрайни активи в размер на 48.273 млн. лв.

От друга страна, в резултат на дискаунт от предсрочно изплащане на заем по ЗУНК, имаме положителен финансов ефект от 2.11 млн. лв.

За да изключим гореспоменатите фактори, ще хвърлим поглед и на печалбата от дейността (доближава се до западното EBIT) - тя е в размер на 8.656 млн. лв. и отчита ръст от близо 56%. Ако махнем от уравнението амортизацията и получим EBITDA* нещата изглеждат още по-добре, ръст от 83.6%, до 13.58 млн. лв. (*за изчисляването на EBITDA и EBIT по принцип се използва друг формат на отчета на доходите прилаган в САЩ, като получените тук стойности са приблизителни).

Въпреки това маржините, на които работи предприятието не са впечатляващи. Маржинът на печалбата (печалба/продажби) съответно се понижава за миналата година до 4%, както се вижда от таблицата, докато оперативният маржин нараства до 6.8%. Преоценката на активите води до спад на възвращаемостта на капитала и активите, поради значителния ръст на последните.


2007Ръст2006
Активи108102116,79%49865
Собствен капитал68026365,17%14624
Задължения3961411,51%35525
Общи приходи12723219,73%106268
Печалба5129-35,02%7893
Оперативна печалба865655,71%5559
EBITDA 1358483,59%7399
Печалба на акция10,2
15,7
Счетоводна стойност135,29
29,08
Маржин на печалбата4,03%
7,43%
Оперативен маржин6,80%
5,23%
RoA4,74%
15,83%
RoE7,54%
53,97%
Коеф. на задлъжнялост0,58
2,43

От преоценката на активите идва и значителният ръст на активите и собственият капитал на компанията за годината. В резултат на формирания резерв е възможно да бъде извършено увеличение на капитала за собствена сметка, на което някои спекуланти гледат като причина за покупка на акцията.

Задълженията на Оргахим нарастват с 11.5% за 12-те месеца, до 39.6 млн. лв., но коефициентът на задлъжнялост пада до 0.58 поради ръста на собствения капитал.

Пазарната капитализация на дружеството към 5 март е 236 млн. лв. (близо 2 пъти по-голяма от тази на Поликолор), спрямо 74 млн. година по-рано. Поскъпването на акциите и спадът на нетната печалба води до скок на коефициента Р/Е (цена/печалба) до 46, както и на P/S (цена/приходи) до 1.86. Счетоводната стойност скача до над 135 лв. в резултат на гореспоменатите преоценки.

Показатели5.03.2008 г.5.03.2007 г.
Цена към 5 март469,46148
Пазарна капитализация (млн.)236,174,4
Приходи на акция253,04211,34
Печалба на акция10,214,84
Счетоводна стойност135,2928,22
P/E46,039,98
P/S1,860,7
P/B3,475,24

През миналата година част от традиционното производство на бои и лакове на Поликолор АД, Букурещ беше прехвърлено в Оргахим АД поради повишения ръст на производство на румънския завод и освобождаване на капацитет за нови производства.

Оргахим АД ще пусне в експлоатация нова инсталация за сушене на мокър пясък с капацитет от 3.5 т/час. С тази инсталация се цели снижаване на себестойността на произвежданите от дружеството сухи строителни смеси.

Целите на ръководството в дългосрочен план включват запазване на пазарния дял, разработване на нови пазари чрез налагането на нови търговски марки и серии продукти и навлизане на Европейския пазар. В изпълнение на целите дружеството откри свои представителства в Торино - Италия и Скопие - Македония и учреди дружества с ограничена отговорност в Италия, Украйна, Сърбия и Грузия.

Пазарът на бои, лакове и лепила е изключително конкурентен и предпочитанията на потребителите са променливи, гъвкавостта на компанията по отношение на навременното реагиране на промените е от решаващо значение за запазването и разширяването на съществуващия пазарен дял. Тези продукти се продават предимно въз основа на ниска цена или високо качество, но от голямо значение са и създаденият имидж и търговска марка и развитата дистрибуторска мрежа.

Оргахим възнамерява да продължи да провежда започнатата дългосрочна маркетингова стратегия и, по-специално, широката рекламна кампания. Приоритет се дава на инвестиране в изследвания на пазара, мониторинг на възприемането на продуктите на Оргахим от клиентите и реакция на конкуренцията.

Около 30% от производството е насочено за задоволяване нуждите на потребителския пазар, останалите покриват промишления пазар. Съответно рисковете, свързани с компанията, до голяма степен се свързват със сектора на строителството.

През последните години се наблюдава бум на строителния сектор в България и в региона, който допринесе и за успешните години за русенското предприятие. Налице са признаци на известно насищане на имотния пазар, което може да се отрази негативно на строителния сектор и оттам на потреблението на продукти на Оргахим.

Разбира се, това забавяне ще има донякъде отложен ефект, като трябва да се следят отблизо отчетите на Оргахим за следващите тримесечия. Въпросът до голяма степен е дали ще се запази ръстът на продажбите, реализиран през последните години, или ще има забавяне.

Материалът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Към датата на публикация авторът не притежава акции на Оргахим.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg