„Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ ЕАД) приключи процедурата по избор на консултант за извършване на предпроектното проучване за междусистемната газова връзка „България - Гърция", която е част от пакета средносрочни мерки, идентифицирани от БЕХ ЕАД за гарантиране на сигурността на енергийните доставки.

Процедурата беше обявена на 15 юни 2009 г. След преглед и оценка на подадените технически предложения и съобразно критериите, зададени от БЕХ ЕАД, беше класирана на първо място и избрана за изпьлнител компанията Jacobs Consultancy UK Ltd., Великобритания, за предоставяне на консултантски услуги за предпроектно проучване за изграждането на междусистемната газова връзка с Гърция.

От пресцентъра на холдинга отказаха да съобщят стойността на договора. Същота така от БЕХ опровергаха пред Profit.bg твърдението на Симеон Дянков, че в петък 3 юли министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров е подписал 4 договора в Енергийния холдинг.

Обхватът на консултантските услуги за изпълнението на предпроектното проучване на връзката България-Гръция включва: разработване на варианти за технологична схема на реверсивна интерконекторна връзка, технико-икономически анализ на ефективността от изграждането на междусистемната газова връзка, проучване на приложимите европейски и национални законодателства и нормативи вкл. начална екологична оценка, проучване на възможните източници за финансиране и цялостно консултиране при структурирането на последователните етапи на развитие на проекта и разрвботване на бизнес модел на инвестицията.

Обявявaнeтo на процедурата e cвъpзaнo и c yсвояването нa cpeдcтвата, които ce oтпycкaт по Европейската енергийна програма за възстановяване, едно от основните изисквания по която е cтapтиpaне на изграждането на интерконекторната връзка през 2010 г.

Изграждането на междусистемната газова връзка „България - Гърция" се определя като приоритетно в проекта за актуализирана енергийна стратегия на България. То ще осигури изпълнение на вече постигнати на правителствено ниво споразумения за диверсификация на доставките. Собственик на предпроектното проучване ще стане БЕХ ЕАД, който е ангажиран с този проект, поради основно добавената му стойност за повишаване на енергийната сигурност и независимост, което е първостепенен приоритет на енергийната политика и стратегия на страната.

Jacobs Consultancy UK Ltd. е дъщерна компания на Jacobs Engineering Group Inc., САЩ, която е водеща компания в областта на инженеринговите услуги. Дружеството специализира в енергийния сектор от 1957 г. и предоставя високо качествени консултантски и инженерингови услуги за множество глобални проекти в сферата на рафинериите, петро-химикалите и енергетиката.

В момента дружеството работи съвместно с Penspen, които са ангажирани с планирането на инженерните работи по проекта „Набуко". Jacobs Consultancy UK Ltd извършва също активна дейност като консултант на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по инвеститорски проекти в региoнa.